Home Analyser BioStock Analys: BrainCool AB

BioStock Analys: BrainCool AB

BioStock Analys: BrainCool AB

9 juni, 2016

BrainCool erbjuder semi-portabel och icke-invasiv utrustning för medicinsk kylning av patienter både på väg till samt på sjukhuset

Idag finns kylningsprodukter på marknaden för att kyla antingen hela kroppen eller delar av kroppen. Dessa kombineras ofta med invasiva metoder där nedkyld saltlösning injiceras. BrainCools metod bygger på ett icke-invasivt förfarande där hjärnan behandlas genom en aktiv kylning av huvudet. Andra produkter som tillämpar icke-invasiv kylning av huvudet kan grovt grupperas enligt följande:

  • Kylning via luftvägar: Detta sker typiskt via ett utbyte med gaser eller genom vätskeflöden (konvektion) för att kyla de övre luftvägarna. Ofta appliceras ballongliknande produkter i näsan eller munhålan för direktkontakt med vävnad (likt COORAL® System).
  • Extern kylning av huvud: Detta sker typiskt med hjälp av mössor som kyler med kall luft (fläktar) eller genom aktivt (likt BrainCool® System) eller passivt (t.ex. is, gelmössa) värmetransporterande vätska.

För att behandla stroke eller hjärtstopp på bästa sätt krävs tidig behandling. The BrainCool System erbjuder konkurrensfördelar genom att vara en semi-portabel och icke-invasiv plattform som möjliggör aktiv vätskekylning för att reglera kroppstemperatur på ett snabbt, optimalt och för patienten behagligt sätt. Systemen kan via inbyggda temperatursensorer känna av om en patient får biverkningar av kylningen,  t.ex. frossa eller s.k. shivering, och reglerar då temperaturen automatiskt.
Oral mukosit är ett stort problem inom cancervården och flera produkter har utvecklats för att lindra symptomen. Ledande forskning av Ann-Carin Svanberg, som sedan slutet av 2015 är knuten till BrainCool som Clinical Support Manager samt produktchef för affärsområdet onkologi, har bland annat visat att patienter som tuggar på ischips (Svanberg, 2012) kan minska frekvensen av OM och denna metod förespråkas även av Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC). Det är dock svårt att reglera temperaturen med is, som även kan utgöra en risk för infektioner, så det är inte en optimal behandling (Cochrane, rapport december 2015). Livskvaliteten hos dessa cancerpatienter hade kunnat höjas markant om tillståndet kunde förhindras men idag finns inga sådana produkter. COORAL® System erbjuder en jämn, kontrollerad kylning baserat på sterila förbrukningsartiklar, något som anses vara attraktivt av både läkare och amerikanska regulatoriska myndigheter.
BrainCool jobbar även på att ta fram en portabel produkt med batteritid på ca 3 timmar som är tänkt att kunna användas på patienter för att starta kylningen redan på vägen till sjukhuset. Ett exempel på användningsområden för detta är som nämnts tidigare behandling av hjärnskakningar direkt på plats, s.k. prehospital vård.
BCfeature

Högre måltemperatur kan vara en fördel för externa kylningsprodukter

Fördelar med extern kylning som den BrainCools teknologi kan erbjuda är att den inte alltid behöver lika avancerade instrument och framför allt expertis inom kateterinsättning, samt att man undviker de risker som kan uppstå då man sätter in katetrar i centrala vener. Kylning med externa metoder har dock traditionellt varit något långsammare än intravenösa och för temperaturer som är under 35 grader Celsius kan man behöva ge patienter – framför allt strokepatienter som är vid medvetande – lugnande medel, med mera, för att motverka obehagskänslor och skakningar p.g.a. frossa (Hemmen & Lyden, 2009).
Ett antal studier har genomförts som visat på nyttan av medicinsk kylning vid hjärtstopp, men i en stor studie som testade medicinsk kylning vid 33 och 36 grader Celsius var resultatet aningen nedslående, och man såg därutöver ingen större skillnad mellan att kyla till 33 eller 36 grader Celsius (Nielsen et al., 2013). Viss oenighet råder dock, och i artiklar från 2014 (Polderman & Varon, 2014) och 2015 (Polderman, 2015) nämner forskare att man inte bör avskräckas från att använda medicinsk kylning efter hjärtstopp, och beskriver ett antal icke optimala aspekter med den stora studien, bl.a. patientselektionen och att det tog lång tid för att nå måltemperaturer, och förespråkar att man ska avvakta ytterligare information och nya kliniska prövningar för att hitta en optimal måltemperatur.
Enligt BrainCool så är bolaget rustat för att kunna hantera kylning till 36 grader och lägre och ser inte måltemperaturen som en barriär för sin produkt. Dessa problem har BrainCool kringgått med sina nya och patentsökta teknologier som kan reglera kylsystemet då patienter får frossa och skakningar. Om konsensus skulle nås om att en högre temperatur som 36 grader är tillräcklig, så kan det vara till fördel för BrainCools externa kylningsprodukter som kan nå måltemperaturen snabbt, och det blir då också lättare att utkonkurrera intravenös kylning med kall saltlösning (Hemmen & Lyden, 2009).
Vid kylning till 36 grader blir feberkontroll extra viktigt, och bolagets patentansökan för denna applikation i The BrainCool System visar tydligt att bolaget arbetar strategiskt förebyggande med produktutveckling för att möta detta behov.

BrainCools affärsmodell

BrainCools affärsmodell är att sälja eller leasa kylningsenheter till olika sjukvårdsenheter, och detta kan enligt bolaget göras med en god marginal genom både direktförsäljning och försäljning via distributörer. Affärsmodellen bygger på systemförsäljningar och ett kontinuerligt kassaflöde baserat på att bolagets kunder är beroende av nödvändiga förbrukningsartiklar som BrainCoolPads®, PolarNeck®, PolarCap® samt COORAL®.
Analysen fortsätter på sid 4!

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev