Home Nyheter Stamcellsbehandling för hästar kan bli tidig kassako för Xintela

Stamcellsbehandling för hästar kan bli tidig kassako för Xintela

Stamcellsbehandling för hästar kan bli tidig kassako för Xintela

12 maj, 2016

Allt fler människor rider och bara i Sverige omsätter hästnäringen varje år runt 50 miljarder kronor. Biomedicinbolaget Xintela inledde i slutet av april en studie kring ledbroskskador på hästar i samarbete med en forskargrupp vid Cornell University i USA. Syftet är att utveckla en stamcellsprodukt för hästar, men också att förbereda för kliniska studier på människa. Xintelas stamceller har injicerats i hästleder med skadat ledbrosk och studien beräknas vara klar i slutet av året. Positiva studieresultat kan öppna för snabbt inträde på en växande marknad med stor efterfrågan från såväl kommersiella som privata hästägare. 
Xintelas patenterade markörteknologi har använts för att rena fram s.k. mesenkymala stamceller från fettväv från en hästdonator och för att välja ut rätt typ av stamceller att använda i häststudien. I laboratoriemiljö har man kunnat visa att de stamceller som bolagets markör selekterar har rätt egenskaper för att utvecklas till broskproducerande celler.
Valet att inleda med en studie på just hästar är strategiskt viktigt av flera anledningar. Dels eftersom hästen är en utmärkt djurmodell för människa, och målet är att resultaten från Cornell University också ska kunna användas för att förbereda inför kommande kliniska studier på människa. Dels för att en stamcellsbehandling för ledbroskskador hos hästar kan ge Xintela tidiga intäkter – enligt bolagets bedömning är vägen till marknad kortare inom veterinärmedicin än motsvarande behandlingar för människor.
Från Xintelas sida har man identifierat ett intressant kundunderlag inom hästsportbranschen, främst t.ex. veterinärer och djursjukhus med fokus på brosk- och ledsjukdomar hos hästar. Marknadsunderlaget för en behandlingsmetod mot ledbroskskador är betydande, i synnerhet inom den kapitalstarka branschen för tävlingshästar, men det finns även en privatmarknad som kan visa sig bli lukrativ.

Stor marknad för tävlingshästar

Enbart inom den svenska travsporten finns nästan 60 000 hästar i tävlingsbar ålder, varav ungefär 24 000 hästar per år tränas och ca 12 000 regelbundet återfinns på tävlingsbanorna.
Broskskador hos hästar är mycket vanliga och ofta träningsrelaterade hos tävlingshästar. På samma sätt som hos professionella idrottsutövare medför dessa skador smärta, nedsatt funktion och frånvaro från tävlingar, vilket i sin tur innebär ekonomiska förluster för hästägarna. Inom den globala professionella galopp- och trav verksamheten köps veterinärtjänster och behandlingar för mycket stora belopp årligen.
Xintela uppskattar själva marknadspotentialen för en stamcellsprodukt för ledbroskskador hos travhästar till över 200 miljoner SEK på de tre största europeiska marknaderna Sverige, Frankrike och Italien. Om vi även räknar in tävlingshästar inom galopp samt marknaden i USA så kan den årliga marknadspotentialen uppgå till över 500 miljoner SEK.

Den privata marknaden – från folksport till turism

Jordbruksverkets senast publicerade rapport kring svensk hästhållning visar att Sverige är Europas näst hästtätaste land per capita med omkring en halv miljon ridande svenskar. Ungefär 220 000 personer är anslutna till landets runt 1000 ridklubbar och drygt 500 företag använder sig av häst helt eller delvis i sin turismverksamhet.
Hästar är också tydligt kopplade till intäkter av andra näringsverksamheter än turism – landets omkring 360 000 hästar skapar många arbetstillfällen och sysselsätter omkring 30 000 svenskar på heltid i cirka 7000 mindre och större företag. Hästnäringen som helhet omsatte 2014 omkring 48 miljarder kronor per år.
Hästen är alltså central för många näringsverksamheter och för en stor mängd privatpersoner som håller hästar som sällskapsdjur eller i hobby- och rekreationssyften. Generellt betingar en häst naturligtvis som högst värde för sin ägare när den har obehindrad rörlighet, så det finns ett stort intresse bland ägarna för att hålla sina djur friska. Man skall heller inte glömma att många hästägare har ett väldigt nära emotionellt band till sina hästar.
Den ekonomiska marknaden är sannolikt större för stamcellsbehandling av hästar inom tävlingsverksamhet. Dock ser vi det inte som osannolikt att en ny, effektiv och konkurrensmässigt prissatt produkt – i förhållande till nuvarande behandlingsmetoder – bör vara intressant även för privatmarknaden, om den erbjuds via veterinär. Detta torde även vara intressant för försäkringsbolagen.

Artros i människa – Xintelas viktigaste marknad

Marknadspotentialen och värdet av broskskada i häst är förvisso stort, men hästmarknaden är jämförelsevis väldigt mycket mindre än den för artros i människa. Globalt lider mer än ca 250 miljoner människor av artros, varav ca 12 procent p.g.a. traumatisk broskskada. Sjukdomen förväntas öka markant i takt med att befolkningen blir allt äldre och mer överviktig.
Den globala marknaden för artrosläkemedel uppskattas växa till 50 miljarder SEK år 2018 enligt en rapport från Global Data 2014. När produkter som behandlar själva skadan blir tillgängliga förväntas marknaden dessutom att öka kraftigt. Bara i USA ligger kostnaderna för artros på närmare 200 miljarder USD per år.
Prissättningen för Xintelas framtida behandling är ännu osäker men bör bli klart konkurrenskraftig då ett kirurgiskt ingrepp idag kostar mellan 150 000-400 000 SEK.
Inom ett år skall resultaten från Xintelas pågående häststudie i USA presenteras. Det blir en mycket viktig milstolpe för bolaget, då resultaten kommer att visa vilken effekt injicerade stamceller i hästleder med skadat ledbrosk har – resultat som alltså även kan bana väg för fortsatta studier i människa, och för fortsatt utveckling av en ny och effektiv behandling med stora medicinska behov och enorm marknadspotential.
Läs mer om Xintela på bolagets hemsida som du hittar här.
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev