Home Nyheter NeuroVives fulltecknade emission ett styrkebesked

NeuroVives fulltecknade emission ett styrkebesked

NeuroVives fulltecknade emission ett styrkebesked

10 maj, 2016

NeuroVive Pharmaceuticals företrädesemission har tecknats till 100,4 procent och tillför bolaget cirka 94,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillförs bolaget ytterligare minst 32,6 miljoner kronor. Det skriver bolaget idag i ett pressmeddelande.

ErikKinnman
Erik Kinnman, nöjd vd NeuroVive.

– Vi är mycket nöjda med utfallet av nyemissionen som visar att det finns stor tilltro till bolagets verksamhet. Det har varit fantastiskt givande att under emissionsperioden få träffa både befintliga och potentiella aktieägare, och jag vill hälsa nya ägare varmt välkomna samt tacka alla som deltagit i nyemissionen för visat förtroende, säger Erik Kinnman, vd för NeuroVive.
Nyemissionen, som godkändes av en extra bolagsstämma i mars, var garanterad till 75 procent genom garantiförbindelser, men teckningsgraden 100,4 procent innebär att garantierna inte behöver tas i anspråk. Företrädesemissionen tecknades till 63,9 procent med stöd av uniträtter och till resterande del, motsvarande 36,6 procent, utan stöd av uniträtter.
BioStocks kommentar: Efter att under 2015 åkt på två rejäla bakslag, dels de negativa resultaten i CIRCUS-studien med CicloMulsion, dels beskedet från Arbutus om att man avbrutit utvecklingen av NVP:s kandidat mot Hepatit B, med kraftigt reducerat bolagsvärde som följd, har bolaget tillsammans med sitt stora internationella nätverk arbetat vidare med att utveckla sina läkemedelskandidater och sin forskningsportfölj. I och med den fulltecknade emissionen har man nu avklarat ett av tre viktiga steg (återstår två optionsinlösentillfällen under jan-feb samt juni 2017) för att säkra det kapital som krävs för att färdigställa två pågående kliniska fas II-studier samt för att nå nya milstolpar för bolagets projekt i tidiga utvecklingsfaser.
Vid positivt utfall från de kliniska studierna med NeuroSTAT och CicloMulsion kommer bolagets längst utvecklade tillgångar att uppvärderas och vidareutveckling mot fas III-studier, tillsammans med partners, kommer att möjliggöras. Resultatet från CiPRICS-studien med CicloMulsion ska enligt bolaget meddelas under andra halvåret i år och från CHIC-studien med NeuroSTAT under slutet av detta år eller i början av 2017. Bolaget har även kommunicerat att dess uppföljande läkemedelskandidat NVP019 kan bli färdig för start av kliniska prövningar under 2017, och parallellt med detta så ska de prekliniska effektstudierna med NeuroSTAT, som genomförs med UPENN, presentera resultat under andra halvåret i år.
Avslutningsvis närmar sig även bolagets projekt i tidiga utvecklingsskeden, NVP015 och NVP014, viktiga och värdehöjande milstolpar. Vår bedömning är att en fulltecknad emission i denna storleksklass, dessutom mitt i en period där mängder av bolag i life science-sektorn äskar nya pengar från ägare och marknad, är ett viktigt styrkebesked som skapar goda förutsättningar för en positiv utveckling för NeuroVive under innevarande år.
Läs även BioStocks senaste analysuppdatering av NeuroVive som du hittar här.
 
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev