Home Nyheter Intervju: Saniona om listbytet till First North

Intervju: Saniona om listbytet till First North

Intervju: Saniona om listbytet till First North

3 maj, 2016

BioStock sökte Thomas Feldthus, vice VD och CFO Saniona, för en intervju med anledning av att bolaget idag offentliggjort att man planerar att noteras på Nasdaq First North Premier under maj. Enligt bolaget skall noteringen ses som ett steg på vägen mot Nasdaq Stockholm Small Cap, där Saniona enligt bolagets planer ska noteras senare under året.

feldthus
Thomas Feldthus, vvd & cfo Saniona

Ni har tidigare kommunicerat att Saniona ska noteras på Nasdaq Small Cap, varför planerar ni nu att notera bolaget på First North?
– Detta är en del av vår väg till Nasdaq Stockholm Small Cap, som är det slutgiltiga målet i denna process. Stockholmsbörsen ser gärna att bolag tar denna väg via First North, även om det inte är ett direkt krav. Vi noterar bolaget direkt på First North Premier som har högre krav och visar därmed att Saniona är mer väl förberett för notering på Stockholmsbörsen än andra bolag.
Varför väljer ni inte att istället notera bolaget direkt på Nasdaq Stockholm?
– Vi tycker det är bra att så snabbt som möjligt komma under Nasdaqs “vingar” och arbetar vidare för att notera bolaget på Stockholmsbörsen senare under året. Vi är redan långt framme i vår plan.
Varför ska ni över huvud taget notera er på Nasdaq Stockholm?
– Den viktigaste orsaken till det är att vi där har möjlighet att på sikt även få in institutionella investerare. De flesta av dessa har inte möjlighet att investera på AktieTorget eller First North eftersom dessa är så kallade oreglerade marknader. Sedan är det ju en kvalitetsstämpel att vara noterade på Nasdaq Stockholm, och vi gillar kvalitet i Saniona.
Det är många förberedelser som krävs för att kunna bli noterade på Nasdaq Stockholm?
– Ja, det är minst sagt ett omfattande arbete. Vi har tillsammans med konsultfirman Deloitte sedan rätt lång tid tillbaka gått igenom hela bolaget för att se var vi behöver förbättra oss och förändra oss. Det kan gälla många olika aspekter – legalt, finansiellt, kommunikation, corporate governance och en del annat.
Hur långt har ni kommit i arbetet?
– Vi ligger bra till och har ju bland annat gått över till att rapportera i IFRS (International Financial Reporting Standards, reds anm.) vilket var ett omfattande och stort steg. Jag skulle nog vilja påstå att vi har kommit mycket långt, men i slutänden är det ju Nasdaqs anvisade revisorer som avgör om vi är redo att noteras på Stockholmsbörsen eller ej. Vi ser fram emot att samarbeta med dem.
Saniona har ju minst sagt haft en bra resa på AktieTorget. När ni noterades var börsvärdet nästan exakt 70 MSEK, nu är det uppe kring 700 MSEK – en ökning av bolagsvärdet på 10 gånger.
– AktieTorget har varit mycket bra för oss och utan noteringen där och det stöd vi har fått från våra aktieägare hade Saniona inte alls varit i samma position som nu. Tack var det stöd vi har fått har vi kunnat utvecklas till att bli ett bolag i klinisk fas med nio aktiva projekt. Det har varit en fantastisk utveckling på bara två år.
Vad står på programmet härnäst?
– Nu ska vi rapportera vårt första kvartal för 2016 den 10 maj och då har vi också årsstämma. Kallelsen är ju ute och sista dagen att anmäla sig är idag 3 maj. Alla aktieägare är mycket välkomna!
BioStock släppte nyligen en analysuppdatering om Saniona som du hittar här.
Läs också mer om Saniona på bolagets hemsida som du hittar här.
 
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev