Home Nyheter Forskningsrön bekräftar: Zika-viruset orsakar microcefali

Forskningsrön bekräftar: Zika-viruset orsakar microcefali

Forskningsrön bekräftar: Zika-viruset orsakar microcefali

13 maj, 2016

Att det fruktade Zika-viruset orsakar microcefali har forskarna misstänkt sedan de första fallen av sjukdomen började påträffas i Sydamerika för ett par år sedan. Först nu har dock sambandet entydigt kunnat fastslås, enligt de kinesiska och amerikanska forskare som fått nya forskningsrön publicerade i flera vetenskapliga publikationer, bl.a. i tidskriften Nature.

Zika-viruset sprids via myggor.
Det fruktade Zika-viruset sprids via myggor.

Zika-viruset sprids via myggor och leder till att barn föds med microcefali, eller onormalt små huvuden och hjärnor. Utöver microcefali och andra missbildningar hos foster misstänks även fall där vuxna drabbats av Guillain-Barrés syndrom vara associerade till infektionen.
Zikavirusinfektion ger för de allra flesta inga symtom alls, men för de som utvecklar sjukdom rör det sig oftast om milda symtom i form av feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation.

De nya rönen möjlig plattform för framtida behandling

Flera internationella forskarlag har dock fokuserat på att utreda kopplingen mellan viruset och microcefali, något som nu alltså har kunnat fastslås i artiklar publicerade i de ansedda tidskrifterna Nature, Cell och Cell Stem Cell. Tidskrifterna räknas till några av världens främsta, och att rönen publiceras här vittnar om att sambandet kan betecknas som mycket trovärdigt.
– Våra publicerade forskningsrön kan användas som en plattform för att testa terapeutiska idéer, för att försöka finna potentiella vacciner eller läkemedel som kan lindra eller hämma viruset, säger en av medförfattarna till artikeln i Nature, Jean-Pierre Peron, forskare vid University of Sao Paulo.
Zikaviruset har länge funnits i Afrika men symptomen som viruset orsakat har ansetts som relativt harmlösa, ända tills fallen av microcefali började dyka upp på andra sidan Atlanten.

Viruset angriper via moderkakan

De kinesiska och amerikanska forskarna bakom de nya studierna har visat hur viruset först invaderar moderkakan och sedan angriper hjärnan hos fostret. Man har tidigare misstänkt att det är så viruset verkar, men nu har konkreta bevis alltså säkrats för att viruset verkligen kan passera den så kallade placentabarriären hos en gravid kvinna och ge upphov till irreparabel nervskada hos fostret.

Zika-viruset har sitt ursprung i Afrika

En av många obesvarade frågor om Zika är hur det muterade och flyttade från Afrika, där sjukdomen har sitt ursprung och först upptäcktes i apor 1947, till Sydamerika. Viruset verkar ha varit i stort sett ofarligt för människor tills utbrottet av microcefali upptäcktes.
Svenska Folkhälsomyndigheten skriver i en uppdaterad analys (11 maj), att zikavirusinfektion för närvarande sprids snabbt framförallt i Syd- och Centralamerika men också i Mexiko och Karibien och i olika ögrupper i Stilla havet och Atlanten.
Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är störst, vet man dock inte idag. Troligen utvecklar man immunitet efter genomgången infektion. För de drabbade barnen är dock skadad redan skedd, så behovet av terapetutiska lösningar är fortfarande akut.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev