Home Nyheter Enorama Pharma säkrar finansiering trots halvfylld emission

Enorama Pharma säkrar finansiering trots halvfylld emission

Enorama gum

Enorama Pharma säkrar finansiering trots halvfylld emission

17 maj, 2016

Malmöbaserade Enorama Pharma gick likt flera andra bolag inom life science-sektorn under april ut och konkurrerade om investerarnas kapital i en nyemission, med sikte på att ta in drygt 23 miljoner SEK. I förra veckan meddelade bolaget dock att emissionen endast tecknats till knappt hälften, vilket innebär att man får in ca 11 miljoner före emissionskostnader. Nu går grundarna in med ett lån om 5 MSEK för att säkra finansieringen för de närmaste 12 månaderna. BioStock intervjuade bolagets styrelseordförande Anders Ermén, som fortfarande ser ljust på bolagets möjligheter.

Anders Ermén, styrelseordförande Enorama Pharma
Anders Ermén, styrelseordförande Enorama Pharma

Ni nådde knappt femtio procents teckningsgrad i emissionen, hur besvikna är ni?
– Under rådande förhållanden är vi inte besvikna. Man måste vara realistisk. Just nu råder det en extrem situation där konkurrensen om investerarnas kapital är mycket stor.
Vad tror du personligen är huvudorsaken till det låga utfallet jämfört med ert mål?
– Det finns säkert flera orsaker men i grunden beror det nog främst på konkurrensen om kapital just nu. Man ska dessutom komma ihåg att vår emission genomfördes utan garantiåtaganden och teckningsförbindelser.
Bolagets första produkt är ett nikotintuggummi. Kan det vara en bidragande faktor att vissa investerare kanske ser det som en mindre spännande produkt än t.ex. ett nytt läkemedel mot cancer?
– Det blir lite fel när man jämför vår produkt, som är en s.k. drug-delivery produkt, med ett läkemedel. Vi talar om väsentligt lägre teknisk risk och kortare tid till marknad. Det nikotintuggummi vi nu utvecklar är bara vår första produkt. Planerad lansering på marknad redan om två år och med en kund redan kontrakterad. Det tycker jag är spännande.
Bolagets grundare tvingas nu gå in med ett lån om 5 miljoner kronor vilket innebär att ni får ihop ca 70 procent av det kapital ni siktat på att ta in, ca 16 miljoner kronor. Räcker det?
– Det kapital bolaget nu tillförs gör att vi kan fortsätta vårt arbete enligt plan under den kommande 12-månadersperioden. Det är viktigt att veta.
Vilka omprioriteringar kommer ni att tvingas göra i arbetet framöver?
– Inget vad avser vårt planerade arbete, planen står fast och håller. Däremot i den redan planerade nyemissionen 2017 kommer vi ta in mer kapital än tidigare beräknat.
Ni är öppna med att det blir aktuellt med en ny finansieringsrunda under 2017?
– Absolut. Det är inget konstigt. Vi såväl som andra utvecklingsbolag behöver finansiering intill dess vi är självfinansierade.
Ni fick trots allt in över 450 nya ägare i bolaget via emissionen, så rimligen finns det ett visst intresse för Enorama Pharma som bolag?
– Jag tycker det är fantastiskt roligt att så många tror på bolaget. Jag vill verkligen rikta ett stort tack till dem för deras förtroende.
Slutligen, vad kan era nya aktieägare se fram emot under året?
– Jag hoppas att de kommer att följa bolaget på vägen mot kommersialisering enligt den plan vi har kommunicerat, avslutar Anders Ermén, styrelseordförande Enorama Pharma.
Enorama Pharma medverkade under BioStock Live Roadshow i april, och du kan se bolagets presentation som hölls av VD Mats Rönngard här.
 
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev