Home Nyheter Danska Genmab uppvärderat efter framgångar i cancerstudier

Danska Genmab uppvärderat efter framgångar i cancerstudier

Danska Genmab uppvärderat efter framgångar i cancerstudier

23 maj, 2016

Det danska läkemedelsbolaget Genmab har uppvärderats med över 10 miljarder kronor den senaste månaden, till följd av att man presenterat goda kliniska resultat från cancerstudien POLLUX med läkemedelskandidaten Darzalex för obotlig benmärgscancer.  Marknadens positiva reaktion på de lovande topline-resultaten från fas III-studien har skjutit iväg bolagsvärdet till drygt 64 miljarder DKK. Enligt Genmabs vd Jan van de Winkel är studieresultaten de bästa som någonsin visats för benmärgscancer.

winkel-jan-van-de
Jan van de Winkel, vd Genmab.

– Våra data är utan motstycke och absolut historiska. Det är häpnadsväckande, jag har aldrig sett något bättre i någon kombination av läkemedel i benmärgscancer, säger van de Winkel i en kommentar kring studien med Darzalex (daratumumab).
Benmärgscancer, eller myelom, är en cancersjukdom som uppstår i benmärgen. Det är en kronisk sjukdom, vilket betyder att den hittills har betraktats som obotlig. I Sverige drabbas cirka 500-600 personer varje år av sjukdomen. Mer exakt berör den nu framgångsrika studien vuxna patienter med relapserande (återfall) och refraktärt (svarar ej på behandling) multipelt myelom, som har fått minst tre tidigare läkemedelsbehandlingar.

En kombinationsbehandling mot cancer

Darzalex sänkte risken för cancertillväxt med 63 procent i kombination med två andra terapier – Revlimid, det främst använda cancerläkemedlet mot sjukdomen, samt hormonpreparat Dexametason, jämfört med om patienterna enbart behandlades med Revlimid och dexametason.
Studien förlöpte så väl att man av etiska skäl har börjat behandla patienter som tidigare inte fick Darzalex, med denna nya kombinationsterapi. Darzalex är visserligen redan godkänd som behandling mot myelom, men först efter att tre andra typer av behandlingar har misslyckats. De nya resultaten öppnar för att Genmab kommer begära att få använda Darzalex tidigare i behandlingen, vilket mest troligt ökar såväl patientunderlaget som den framtida intjäningsprognosen.

Lovande försäljningsprognoser

Søren Løntoft, analytiker på danska Sydbank, prognosticerar att Darzalex kan sälja för 5,3 – 35 miljarder dollar per år när det säljer som bäst, och Genmabs vd Jan van de Winkel har uttalat förhoppningar om att Darzalex kan bli en ny ledande standardbehandling av benmärgscancer i framtiden.
Darzalex är för närvarande godkänd som fjärdebehandling mot benmärgscancer i USA, men målet är att få läkare att använda läkemedlet tidigare i behandlingen. Kombinationstudien med Revlimid är den andra av två kombinationsstudier med Darzalex. Den första studien inbegrep Darzalex i kombination med cancerläkemedlet Velcade och dexametason och beskrevs av Jan van de Winkel i mars månad som en “home run.”

Mer data kommer i juni

Genmab och bolagets utvecklingspartner Janssen förväntas presentera ytterligare data från kombinationsstudien med Velcade i juni, medan det dröjer lite längre innan data kommer från studien med Revlimid. Men målet är att en registreringsansökan kommer lämnas in i USA under kvartal tre, och att man ska kunna börja marknadsföra kombinationer med Revlimid och Velcade under nästa år. Även före ett eventuellt godkännande har dock onkologer rätt att besluta om att använda Darzalex i kombinationsbehandling mot benmärgscancer.
Genmab grundandes i Köpenhamn 1999 och har idag ca 170 anställda, med huvudkontor och klinisk utveckling i Danmark samt forsknings- och utvecklingslaboratorium i Holland.
Läs mer om Genmab på bolagets hemsida som du hittar här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev