Home Nyheter Aptahem ingår samarbete med internationell expertis inom molekylär neurobiologi

Aptahem ingår samarbete med internationell expertis inom molekylär neurobiologi

Mikael Lindstam, vd Aptahem

Aptahem ingår samarbete med internationell expertis inom molekylär neurobiologi

18 maj, 2016

Aptahem, som utvecklar blodproppshämmande läkemedelskandidater mot sjukdomar som stroke och hjärtsvikt, har inlett ett omfattande samarbete med Nencki Institute of Experimental Biology i Warszawa. Samarbetet innebär att Aptahem och samarbetspartnern tillsammans skall undersöka effekterna av bolagets utvecklingssubstans, Apta-1, vars koagulationshämmande förmåga vid stroke kunde bekräftas under förra året.
Samarbetet med Nencki Institute, som innehar den högsta rankingen (A+) för europeiska forskningsinstitut, är värdefullt för Aptahem och ger bolaget förutsättningar att bl. a. klarlägga de anti-inflammatoriska egenskaperna av bolagets huvudkandidat Apta-1, egenskaper som är centrala för att framgångsrikt kunna behandla sjukdomar som stroke.
Mikael Lindstam, VD i Aptahem kommenterar samarbetet:
– Vi har tidigare samarbetat med en av avdelningarna på Nencki Institute och sett på nära håll vilken fantastisk kompetens de besitter. Efter hand har vi pratat även med andra avdelningar och fått en god bild av deras stora bredd inom molekylär neurobiologi och vilka möjligheter det kan ge framöver när vi ska titta närmare på hjärnan och de antiinflammatoriska effekterna av Apta-1. Vi har nu tecknat ett omfattande samarbetsavtal, vilket innebär att Aptahem får tillgång till all kompetens på samtliga avdelningar av Nencki Institute. Vi ser verkligen fram emot att dra nytta av alla aspekter av detta samarbete.

Studier ska påbörjas efter etiskt godkännande

Genom samarbetet med Nencki Institute får Aptahem tillgång till extern expertis för en genomgripande utvärdering av de biologiska effekterna av Apta-1 i cell- och djurmodeller. En gemensam studieplan har utarbetats och studierna kommer att startas så snart relevanta regulatoriska myndigheter har gett sitt etiska godkännande.
När beräknar ni att myndigheterna har sagt sitt och att studierna kommer att kunna inledas?
– Det är alltid vanskligt att ge tidsuppskattningar när det gäller en myndighet vars arbetsbörda man inte kan styra över, men vi har haft en dialog med myndigheterna, vi har lämnat in ansökan och hoppas naturligtvis att vi kan få ett positivt beslut och köra igång så snart som möjligt.
Och hur ser tidsplanen för studierna ut därefter? Finns redan idag en uppskattning om när ni tror er kunna ta steget från preklinik vidare mot kliniska studier i människa?
– Vi jobbar efter den tidsplan vi tidigare har kommunicerat, och det viktiga steget hoppas vi att vi kommer att kunna ta som planerat tidigt under nästa år. Förutsatt att vi får myndighetsgodkännande för att inleda studier i människa runt årsskiftet 16/17 så planerar vi alltså att kunna gå in i kliniska studier i människa under våren.
Slutligen, hur viktigt är det för Aptahem som bolag att ha fått detta samarbete på plats?
– Den här typen av samarbeten är väldigt viktiga när man ser till den stora kompetens och de resurser som finns på de här instituten. Jag skulle säga att ett sådant här samarbete kan vara helt avgörande för ett bolag som Aptahem. Det är guld värt att få tillgång till den internationella kompetens och bredd som Nencki Institute sitter på. Deras resurser gör att vi kan attackera problemen från olika håll och på så vis mycket snabbare hitta svar på de olika frågeställningar man har, avslutar Mikael Lindstam, VD Aptahem.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev