Home Nyheter Allt om A1M Pharmas företrädesemission

Allt om A1M Pharmas företrädesemission

Allt om A1M Pharmas företrädesemission

19 maj, 2016

Efter ett forskningsmässigt händelserikt 2015 har A1M Pharma hittills i år kunnat presentera ett nytt prestigefullt internationellt forskningssamarbete för aktieägarna. Nu inleder bolaget en företrädesemission som ska tillföra kassan 43,7 miljoner kronor före emissionskostnader, för att säkerställa en fortsatt hög utvecklingstakt med primärt fokus på en diagnostik- och behandlingsmetod mot havandeskapsförgiftning. Emissionslikviden skall även användas till bolagets fortsatta FoU inom akut njurskada.

Bakgrund A1M Pharma

Havandeskapsförgiftning drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom cirka 15 procent av alla för tidiga förlossningar.
Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården.
A1M Pharmas läkemedelskandidat A1M har visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Enligt nya rön skyddas även hjärtats celler på motsvarande sätt. Bolaget driver även utveckling av behandling mot akut njurskada som kan inträffa vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer. Akut njurskada kan leda till permanenta njurskador och drabbar mer än 12 miljoner människor varje år.

Motiv till emissionen

Kapitalet skall finansiera utveckling av storskalig industriell produktionskapacitet i enlighet med GMP (Good Manufacturing Practice) tillsammans med bolagets kontraktstillverkare. Processutveckling är omfattande och inkluderar såväl vidareutveckling av tillverkningsprocessen som uppskalning för att kunna producera de mängder av läkemedelskandidaten som krävs för kommande studier. Parallellt arbetar bolaget med fortsatta prekliniska studier inom främst toxikologi och dosering.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid
19 maj – 2 juni 2016.
Teckningskurs 
2,60 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Garantier
A1M Pharma AB har erhållit teckningsförbindelser om cirka 8,3 MSEK och garantiåtagande om cirka 35,4 MSEK, totalt motsvarande 100 procent av emissionsvolymen.
För fullständiga emissionsvillkor hänvisas till A1M Pharmas emissionssida som du hittar här.
Bolaget har även sammanställt frågor och svar, och möjligheten finns också att ställa frågor direkt via denna länk.

Investerarträffar

A1M deltar vid flera investerarträffar under perioden 25 maj – 1 juni i Stockholm, Göteborg och Malmö. Anmälan för att delta kan göras via denna länk.
A1M på BioStock Live Roadshow 2016
Under BioStock Live Roadshow i april presenterades bolaget vid ett flertal tillfällen. Se livesändningen från 20 april här.

Analyser

Börshandlat släppte 18 maj en kvartalsanalys för A1M Pharma.
I analysen skriver Börshandlat bland annat: “A1M Pharma genomför nu en fullt garanterad nyemission till fördelaktiga villkor för aktieägarna. Syftet är att säkerställa kapital för att finansiera den avslutande prekliniska utvecklingen för huvudkandidaten RMC-035. Aktien är rejält pressad av den finansiella oron varför vi ser goda förutsättningar till en återhämtning när väl emissionen avverkats. Dessutom kan innevarande år bjuda på en kurstrigger i form av ett licensavtal.” Läs hela analysen här.
En tidigare analys från Börshandlat daterad 3 december 2015 hittar du här.
BioStock släppte en analysuppdatering 18 april som du hittar här.
BioStock publicerade i november 2105 den fjärde och avslutande delen i en längre analysserie av bolaget. Du hittar hela analysserien om A1M Pharma här.

Webb-tv

Klicka på bilden nedan för att se en intervju med Martin Austin, styrelseordförande för A1M Pharma, angående samarbetet med CSL Behring. Intervjun publicerades 18 maj 2016.

YouTube video

 
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev