Home Nyheter Xintela startar stamcellsstudie på hästar i USA

Xintela startar stamcellsstudie på hästar i USA

Xintela startar stamcellsstudie på hästar i USA

25 april, 2016

Biomedicinbolaget Xintela har initierat en studie i USA för behandling med stamceller av ledbroskskador på hästar. Studien genomförs i samarbete med en framstående forskargrupp vid Cornell University. Xintelas stamceller har nu injicerats i hästarnas leder och studien beräknas vara klar i slutet av året. Studiens syfte är dels att fastställa att stamceller är säkra att använda och dels att undersöka om de kan förbättra ledens funktion.
– Vi är mycket nöjda med att studien nu är påbörjad och väntar med spänning på resultaten som är planerade till slutet av året. Det är också glädjande att vi nu initierat samarbete med en forskargrupp vid Cornell University som är ledande inom veterinärmedicin och ortopediska sjukdomar med bland annat inriktning mot regenerativ medicin, säger Evy Lundgren-Åkerlund, vd på Xintela.
Med Xintelas patentskyddade markörteknologi Xinmark har man visat att det går att selektera stamceller som har förmåga att utvecklas till broskproducerande celler. Markörteknologin har nu använts för att rena fram s.k. mesenkymala stamceller från fettväv från en hästdonator och för att välja ut rätt typ av stamceller att använda i häststudien. I slutet av mars skickade Xintela stamcellerna till Cornell University och de första stamcellerna har därefter injicerats i hästleder med skadat ledbrosk.
Målet med häststudien är i första hand att ta reda på om Xintelas stamceller är säkra att använda och att de tolereras väl av hästen som behandlas. Studien undersöker också om stamcellerna har förmåga att förbättra ledens funktion där bland annat hälta, som är ett tecken på smärta hos hästen, och regenerering av broskvävnaden utvärderas.
– Resultaten från studien är viktiga i vårt fortsatta arbete att utveckla en stamcellsprodukt för hästar men också för att förbereda kliniska studier på människa eftersom hästen är en utmärkt djurmodell för människa, säger Evy Lundgren-Åkerlund.
Den aktuella studien omfattar åtta hästar och går till så att hästar med skadat brosk i den led som motsvarar fotleden hos människa, får stamceller injicerade i den ena leden och enbart en saltlösning i den andra. Under studien utvärderas dels eventuella reaktioner mot stamcellerna och dels stamcellernas effekt på hälta och ledens rörlighet som ett mått på ledens funktion. Olika analyser på ledvätska, celler och vävnader i leden kommer också att genomföras. Studien beräknas vara färdigställd i slutet av året.
BioStock avser att genomföra en intervju med bolaget med anledning av denna nyhet.
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev