Home Krönika Krönika: Upp till bevis för svenska Life-Science Bolag

Krönika: Upp till bevis för svenska Life-Science Bolag

Krönika: Upp till bevis för svenska Life-Science Bolag

30 april, 2016

Nya Life-Science bolag, eller biotechbolag, tillkommer till börsen i stort sett varje månad och förra året slogs ett nytt rekord i antal börsnoteringar inom sektorn i Sverige. Det är nu upp till bevis, det bör inom 12 månader infalla ett par större utlicensieringsaffärer eller uppköp.
De flesta bolag som har listat sig de senaste fem åren har varit bolag med läkemedelskandidater och forskning i tidiga skeden. Dessa tillgångar har sedan kunnat utvecklas vidare med hjälp av investeringar och kapitaltillskott från investerare och aktieägare. I takt med att en läkemedelskandidat kommer vidare i sin utveckling så krävs allt mer pengar.
På de mindre aktielistorna i Sverige har vi nu ett 100-tal bolag inom Life Science och samtliga behöver kapitaltillskott från sina ägare för att utveckla sina läkemedelskandidater eller nya medicinska produkter. De senaste åren, vilket det stora antalet nya bolag på börsen vittnar om, har det varit ett bra klimat för att fylla emissionerna och ta in nytt kapital för dessa bolag. Det har också generellt varit en mycket god affär för aktieägare och investerare att investera i Life Science. Avkastningen har varit mer än dubbelt så hög som för Generalindex, enligt en ny analysrapport från BioStock och Monocl Strategy Services.
Men det har nu gått inflation i nya bolag och frågan är om antalet investerare som vill och kan investera i branschen ökar i samma utsträckning som nya bolag tillkommer. Samtidigt behöver de bolag som nu har funnits på börsen i några år allt mer pengar då de går in i mer kostsamma utvecklingsskeden än tidigare. Min bedömning är att det kommer bli ett betydligt kärvare klimat för att finansiera läkemedelsutveckling i Sverige.
Det är nu upp till bevis!
Många bolag är nu i, eller på väg in i, utvecklingsskeden där vi internationellt ser många affärer. De flesta affärer inom läkemedelsutveckling de senaste åren har skett med prekliniska tillgångar eller tillgångar i tidiga faser. Om inte de svenska bolagen inom det närmaste året kan generera minst ett par större utlicensieringsaffärer med betydande förskottsbetalningar eller något uppköp av hela bolagen så bör man ställa sig frågande till den samlade affärskompetensen och den generella affärsmodellen som de flesta bolag har, där det ingår att sälja eller utlicensiera produkten senast efter fas II – innan fas III.
Visst ser vi utlicensieringsaffärer bland bolagen, men då initialt till ekonomiska villkor som inte ger några betydande finansiella tillskott till bolagen. Avtalen är baktunga och intäkter av betydelse ligger generellt långt fram i tiden.
De närmaste 12 månaderna måste vi se något mer. Några rejäla affärer med betydande upfront-betalningar, eller varför inte några uppköp av bolag med rejäla budpremier?
Vi står inför en omöjlig situation om 100-tals bolag varje år ska ta in allt mer pengar från sina aktieägare. Om branschen inte kan generera tidiga framgångsrika affärer så lär många bolag framöver få stora problem med att finansiera sin produktutveckling.
Att vi i Sverige och i de börsnoterade bolagen har forskning och utveckling av mycket hög internationell standard råder det ingen tvekan om. Men på affärssidan av bolagens verksamhet så har vi intill idag sett ett mycket mediokert utfall.
Upp till bevis!
Martin Lind, analysansvarig BioStock
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev