Home Analyser Investeringar i små biotechbolag slår OMX Generalindex

Investeringar i små biotechbolag slår OMX Generalindex

Investeringar i små biotechbolag slår OMX Generalindex

22 april, 2016

En ny analysrapport framtagen av Monocl Strategy Services som är BioStocks analyspartner kring omvärldsbevakning och bolagsanalyser visar att det sedan 2010 fram till april i år har varit extremt lönsamt att investera i små skandinaviska Biotechbolag när de listat sig på AktieTorget eller Nasdaq First North.
Monocl har gått igenom och analyserat samtliga genomförda bolagslistningar inom Life Science sektorn på handelsplatserna AktieTorget, Nasdaq First North – First North Premium – First North Nordic från 2010 fram till första april i år.

Biotech_fig1
Klicka på bilden för att förstora.

Den samlade värdeutvecklingen för alla dessa bolag visar sig har varit extremt bra, något som har gett investerarna inom Life Science väldigt bra avkastning, bättre än de allra flesta index och investeringsslag på finansmarknaden.
Totalt har 76 Life Science-bolag gått in på någon av dessa listor under perioden och den samlade värdeutvecklingen fram till första april i år var +111 procent. Av de 76 bolagen hade 62 bolag högre bolagsvärde än vid listningsemissionen och 37 bolag hade ökat i värde med mellan 100-300 procent. Det genomsnittliga bolagsvärdet vid introduktionerna var ca. 90 miljoner kronor och det genomsnittliga bolagsvärdet per den 1 april i år var ca. 190 miljoner kronor.
Biotech_fig2
Klicka på bilden för att förstora.

Går man in djupare i det omfattande datamaterialet och bryter ut de bolag som är verksamma enbart inom läkemedelsutveckling så är utväxlingen på investeringen ännu bättre.
Av totalt 39 bolag har 34 bolag ökat sitt bolagsvärde och endast 5 bolag hade fått se sitt värde minska jämfört med introduktionsvärdet. 19 av bolagen hade ökat sitt bolagsvärde med mellan 100-300 procent, 8 bolag hade ökat sitt värde med mellan 300-500 procent  och 7 bolag hade ökat sitt värde per den första april med mellan 500-1400 procent. 5 bolag hade vid avläsningen den första april ett minskat eller oförändrat värde jämfört med introduktionsvärdet.
Om man fördjupar sig ytterligare i analysrapporten och ringar in de bolag som utvecklar läkemedel som haft den största värdeökningen under perioden, mellan 300-1400 procent så finns det gemensamma nämnare för dessa. Det är bolag med ett ursprung från svenskt universitet och fokuserad FoU mot solida tumörer. De har övergripande en virtuell organisation med enbart 1-2 anställda i bolaget och sedan konsulter. Bolagens ledning och styrelse har erfarenhet från de stora läkemedelsbolagen och de är i tidiga utvecklingsfaser med 2-3 assets. Dessa bolag hade ett genomsnittligt listningsvärde om ca. 75 miljoner och vid avläsningen den första april 2016 hade detta genomsnittliga värde ökat till 360 miljoner. En värdeutveckling om hela 380 procent i genomsnitt.
Biotech_fig3
Klicka på bilden för att förstora.

Men om vi återgår till att titta på hela gruppen av Life Science-bolag som listats från 2010 till april 2016 så har avkastningen varit totalt 111 procent. Om man investerat lika mycket i alla dessa listningsemissioner så hade man mer än fördubblat sitt kapital per den första april.
Dessa siffror ska ställas i relation till att OMXS30 under samma period stigit med ca. 43 procent och OMX Affärsvärlden Generalindex, OMXAFGX, med ca. 57 procent. Att investera i små biotech-bolags listningsemissioner har alltså under dessa sex år varit en tydligt bättre investering än den genomsnittliga utvecklingen för OMX Generalindex och betydligt bättre än den genomsnittliga utvecklingen bland de riktigt stora bolagen på OMXS30.
Att titta på hur dessa bolag har utvecklats historiskt är intressant för att bedöma framtidens investeringsinriktning. Det råder ingen tvekan om att det under perioden har varit en extremt bra investering att gå in i listningsemissioner i små biotechbolag. En investeringsmodell som slår många av de mer traditionella investeringsslagen på kapitalmarknaden.
Detta är, såvitt BioStock kan erfara, första gången som detta grundligt analyserats och kanske kan dessa fakta bidra till att slå hål på en del generella myter som finns kring detta investeringsslag. Att investeringar inom Life Science är förenat med risker är självklart utifrån komplexiteten och svårigheterna med att utveckla och få marknadsgodkännande för nya läkemedel och behandlingsslag. Men denna rapport visar att det finns mycket goda anledningar till att undersöka vilka investeringsmodeller som faktiskt fungerar och ger bäst avkastning. Med stöd i denna rapport kan vi slå fast att investeringar i listningsemissioner i små Life Science bolag i Sverige har varit in mycket god investeringsform under de senaste sex åren.
Denna rapport är starten på ett omfattande analysarbete där Monocl Strategy Services kommer att samla in och analysera data som kontinuerligt kommer att presenteras på BioStock. Eftersom det idag saknas publika och relevanta branschanalyser och nyckeltal inom biotechbranschen i Skandinavien så är det ett prioriterat projekt för Monocl och BioStock att bygga upp en sådan databas och fortlöpande publicera rapporter till gagn för investerare, aktieägare och bolag.
Monocl is a strategy consulting firm specialized on the Life Science industry. Read more.
MBS
 
 
 
 
 


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev