Home Nyheter Intervju Vivoline: "Resultaten från hjärtstudien är revolutionerande"

Intervju Vivoline: "Resultaten från hjärtstudien är revolutionerande"

Intervju Vivoline: "Resultaten från hjärtstudien är revolutionerande"

7 april, 2016

Resultat från en ny studie som publicerats av professor Stig Steen och forskare vid Lunds Universitet visar att det går att förlänga det kritiska “tidsfönstret” för säkra hjärttransplantationer dramatiskt, något som kan komma att revolutionera möjligheterna att rädda liv med donerade organ. Det meddelade medicinbolaget Vivoline Medical i ett pressmeddelande under tisdagen.
De banbrytande studieresultaten, som redovisas i senaste numret av tidskriften Scandinavian Cardiovascular Journal, visar att man med helt ny teknologi och en nyutvecklad vätska som bevarar och förbättrar donerade hjärtan, kan förlänga den tidsperiod som ett organ kan befinna sig utanför kroppen från dagens ca 4 timmar ända upp till 24 timmar.

greatrex
Patrick Greatrex, vd Vivoline Medical

Patrick Greatrex, vd Vivoline Medical som samarbetar med professor Steen i utvecklingen av den nya tekologin som använts i studien, hur revolutionerande är egentligen de här nya studieresultaten?
– Studieresultaten är revolutionerande, i ordets rätta bemärkelse. Det har gjorts väldigt omfattande studier som visar att för varje minut ett donerat hjärta är utanför kroppen utan syre och näring så försämras prognosen för den mottagande patienten. Faktiskt i så hög grad att hjärtan inte alls bör transplanteras om det inte kan göras inom en tidsrymd av fyra timmar. Att friska hjärtan kasseras som en följd av en sådan logistisk begränsning är förstås en tragedi för varje patient som står på väntelistan för en potentiellt livräddande hjärttransplantation. Enbart att förlänga tidsfönstret från de nuvarande fyra timmarna till t.ex. åtta timmar hade varit ett fantastiskt framsteg, men att nu som studien visar kunna öka tiden till 24 timmar är inget annat än just revolutionerande.
Vad är Vivoline Medicals koppling till den nya teknik som använts i studien?
– Studien har genomförts av professor Stig Steens forskargrupp vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) och Lunds Universitet. Patenten och IP (intellectual property), d.v.s. rättigheterna till teknologin som använts i studien, ägs av Vivoline Medical AB och systemet som använts kommer också att kommersialiseras av Vivoline Medical.
Har man sett några ytterligare medicinska fördelar, förutom att man kan ta längre tid på sig att transportera organen och hitta en lämplig mottagare? 
– Systemet möjliggör att ett donerat hjärta kan syresättas och förses med näring direkt från tidpunkten då hjärtat avlägsnas från donatorn tills att det är på plats i mottagaren. Det betyder noll risk för ischemisk chock och kraftigt förbättrade chanser att hitta en optimalt matchande organmottagare till varje hjärta. Dessutom visar studien på minskad risk för akut frånstötning av organet, något som annars kan vara ett allvarligt problem vid hjärttransplantationer.
Hur viktig för resultaten är den nyutvecklade preservationsvätskan HPM7 som användes i studien?
– HPM7 är en kritisk komponent i det nya systemet. Vätskan säkerställer att det donerade hjärtat få den näring och det syre det behöver. Det går alltså inte att istället t.ex. cirkulera vanligt blod eller blod från donatorn genom ett hjärta under någon längre tid utan att organets vävnad skadas.
Studien är genomförd med organ från djur, när tar ni nästa steg i utvecklingen och går in i studier med människohjärtan?
– Det förs pågående diskussioner mellan forskarteamet vid Lunds Universitet och ett flera ledande kliniker för att bestämma var och när den första transplantationen av ett mänskligt hjärta med det nya systemet ska ske.
När kan de nya fynden tänkas resultera i konkreta förändringar för alla som står på väntelista för ett nytt hjärta?
– Vår ambition är att det nya systemet ska finnas på marknaden och vara tillgängligt för att användas i kliniker första halvåret 2020.
Om de fynd man nu gjort visar sig gå att backa upp hela vägen och den nya tekniken kan kommersialiseras, hur stor är den potentiella marknaden?
– Enligt våra uppskattningar beräknas den totala marknadspotentialen för hjärtsystemet uppgå till ca 5 miljarder SEK, avslutar Patrick Greatrex, vd Vivoline Medical.
En länk till den vetenskapliga studien hittar du här.
 
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev