Home Nyheter Intervju: Mats Persson, nytillträdd vd i Hamlet Pharma

Intervju: Mats Persson, nytillträdd vd i Hamlet Pharma

Intervju: Mats Persson, nytillträdd vd i Hamlet Pharma

8 april, 2016

Med den lovande läkemedelskandidaten HAMLET på väg in i kliniska studier har Hamlet Pharmas styrelse gjort det strategiska valet att stärka bolagets kompetens och erfarenheter av läkemedelsutveckling. Den 21 mars meddelade bolaget att man rekryterat Mats Persson som ny vd för att driva det fortsatta arbetet mot fas II-studier av blåscancer och andra cancerformer. BioStock ställde några frågor till den nytillträdde vd:n.

Mats_Persson
Mats Persson, ny vd Hamlet Pharma

Vilka egenskaper anser du gör dig till en lämplig vd för ett bolag som Hamlet Pharma?
– Jag har många års erfarenhet från läkemedelsindustrin och vet hur man tar ett läkemedel från tidig fas till registrerad produkt. Jag har också skaffat mig kommersiell erfarenhet från förhandlingar med externa leverantörer och har ett stort fokus på att driva projekt och företag framåt. Jag har också stor förståelse för komplexiteten i att ta fram nya läkemedel enligt gällande riktlinjer från myndigheter.
Vad ser du, utifrån vad du vet om Hamlet Pharma idag, som bolagets främsta tillgångar respektive svagheter
– Det finns en oerhört stor kunskap och kompetens kring HAMLET. Det finns mycket forskning gjord och mycket grundläggande forskning är också publicerad kring HAMLET. Det finns dessutom starka indikationer på att det kan bli ett läkemedel eftersom positiva effektdata finns från såväl djurförsök som tidiga studier i människa. Vi har idag ett bolag som har möjlighet att driva projektet vidare till nästa fas tack vare den lyckade noteringen på AktieTorget. Självklart är tid, resurser och kostsamma kliniska studier en utmaning.
Var det något särskilt som lockade med tjänsten som vd på Hamlet Pharma?
– Att få driva detta unika projekt. Det är en fantastisk möjlighet att få vara med och skapa mervärde i bolaget och hjälpa många patienter i framtiden. Bolaget befinner sig dessutom i en mycket spännande fas både forskningsmässigt och kommersiellt. I detta läge känns det förstås mycket lockande men också förenat med en hel del utmaningar som jag ser fram emot att jobba med.
Med dina erfarenheter av produkt- och affärsutveckling inom läkemedelsbranschen, vad ser du som viktigast att prioritera för bolaget i den fas man befinner sig i just nu?
– Just nu måste vi verifiera resultaten från tidiga prekliniska och kliniska försök i kontrollerade fas II studier. Vi måste ta fram tillräckliga volymer av produkten, enligt gällande kvalitetskrav, som kan användas i fas II- och fas III-studier. Dessutom skall vi ta fram en långsiktig strategi för bolaget och våra produkter efter fas II. Det gäller bland annat positionering på marknaden, målgrupper etc.
Vad ser du själv mest fram emot med att jobba med i din roll som vd?
– Att tillsammans med Catharina Svanborg och hennes forskarteam samt med externa samarbetspartners ta HAMLET till nästa steg i utvecklingen av ett nytt läkemedel.
Vad tror du blir den största utmaningen med jobbet?
– Att hantera oförutsedda händelser. Av erfarenhet vet jag att det sällan är en rak väg till målet när man utvecklar läkemedel. Det gäller att vara flexibel, testa nya idéer men samtidigt behålla fokus för att nå målet.
Är du en känslomänniska?
– Det borde nog någon annan svara på men i det privata är jag säkert en känslomänniska. I mitt arbete försöker jag vara så professionell som möjligt och ta beslut baserade på fakta. Visst finns det situationer då all fakta inte går att finna och då kan det vara bra att rätta sig efter magkänslan.
Vad är roligast, forskning eller affärsutveckling? 
– Jag har ju en bakgrund som forskare och har alltid fascinerats av nya uppfinningar. Mina många år inom läkemedelsindustrin har fått mig att se forskning i ett kommersiellt perspektiv, men alltid med patienten i fokus. För att ta fram nya läkemedel krävs enorma resurser och det är just kombinationen affärsutveckling och forskning som lockar mig mest. Att få vara med och ta nya uppfinningar och idéer från tidig forskning till produkter som kan göra stor skillnad för många patienter är otroligt motiverande. Faktiskt det bästa jobbet jag kan tänka mig.
Hur ser du på kommunikation med aktieägarna, ofta, personligt och gärna eller helst bara genom pm och på bolagsstämmor?
– Kommunikationen med aktieägarna är otroligt viktig för bolaget. Det är ju aktieägarnas förtroende och intresse som gör det möjligt för oss att pröva och genomföra dessa nya sätt att se på cancerbehandling. Jag hoppas kunna möta så många aktieägare som möjligt och vi kommer kontinuerligt att rapportera var vi befinner oss i utvecklingen.
Hur ser du på att äga aktier i de bolag du arbetar för?
– Jag kommer från ett bolag som ägdes av en stiftelse, vilket gjorde att det inte var möjligt för anställda att köpa aktier i bolaget. Jag har också erfarenhet av motsatsen i börsnoterade bolag och jag tycker båda modellerna fungerar. Självklart kan det vara extra morot att som anställd i mindre biotechföretag vara delägare i det bolag man jobbar för.
Var hoppas du att Hamlet Pharma som bolag är om tre år?
– Vi förväntar oss ha data från fas II-studier som skall ligga till grund för kommande registreringsstudier, d.v.s. fas III-studier. Därmed kan bolaget antingen ta steget vidare mot fas III-studier i egen regi eller samarbeta med större aktörer från Big Pharma.
Vilken tror du är den största utmaningen den svenska life science-branschen står inför de närmaste åren? 
– Det finns otroligt mycket bra forskning och många duktiga forskare i Sverige. Vi har ett arbetssätt där idéer tas tillvara från olika nivåer och där personer kan göra sin röst hörd. En utmaning i läkedelsutveckling är kostnadsökningarna och komplexiteten där jag tror vi kommer att se mycket mer samarbete över gränserna för att nå resultat.
Nämn någon person i ditt nätverk som varit extra viktig för dig under din karriär.
– Jag har haft många bra chefer och medarbetare på AstraZeneca som betytt mycket för min utveckling och min karriär. Jag har också ett stort nätverk bland småföretagare och entreprenörer som stimulerar i diskussionerna kring affärsutveckling och företagande. Sist men inte minst har jag haft förmånen att arbeta i Danmark under många år vilket gett mig insyn i det danska näringslivet, speciellt när det rör förhandlingar och avtal.
Slutligen, vilket eller vilka råd ger du till en vän som berättar att hen funderar på att börja investera på börsen, specifikt i biotech?
– Jag har nog lärt mig genom åren att inte ge så mycket råd i aktieaffärer. Det är svårt att sia om framtiden, men har man möjlighet att investera så är biotech en spännande bransch med stor utväxling. Men givetvis också förknippad med risker, avslutar Mats Persson, vd Hamlet Pharma.
Läs också BioStocks Söndagsintervju med Catharina Svanborg, grundare och styrelseordförande för Hamlet Pharma, som du hittar här.
Du kan även läsa mer om Hamlet Pharma på bolagets hemsida som du hittar här.
 
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev