Home Nyheter Enorama Pharma gör noteringsemission med sikte på First North

Enorama Pharma gör noteringsemission med sikte på First North

Enorama Pharma gör noteringsemission med sikte på First North

22 april, 2016

Malmöbaserade Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Initialt satsar man på att slå sig in på en växande mångmiljardmarknad: nikotintuggummin för rökavvänjning. Bolaget siktar nu på en börsnotering på Nasdaq First North och genomför samtidigt en noteringsemission där anmälningsperioden löper ut 29 april.

Bakgrund Enorama Pharma

Var sjunde människa är rökare. Det innebär att det finns en miljard rökare i världen. Varje år dör ca 6 miljoner människor i sjukdomar relaterade till tobaksrökning, varav 600 000 på grund av passiv rökning. Samtidigt inför allt fler länder förbud och regleringar mot rökning, och det är här svenska Enorama Pharma har grunden till sin nisch: ett konsumentvänligt nikotintuggummi som kommer att säljas av en redan kontrakterad distributör till apotekskedjor verksamma på flera marknader i Europa.

Bolaget genomför i nuläget stabilitetsstudier för administration av nikotin via tuggummi, och Enoramas ledning bedömer möjligheten som stor att man kan få regulatoriskt godkännande för sin produkt. Planen är därefter att penetrera marknaden via en Private Label-strategi, det vill säga att Enorama säljer till kunder som i sin tur marknadsför och säljer produkten under eget varumärke. Bolagets tillväxtstrategi är att utöka antalet applikationsområden för dess medicinska tuggummi, och här ser Enorama andra tänkbara områden som smärtlindring, hosta, allergi och förkylning i en framtida pipeline.

I dag domineras marknaden för nikotintuggummin av ett fåtal aktörer som säljer sina nikotintuggummin under egna varumärken. Enorama har valt en annan strategi där bolagets återförsäljare, till exempel apotekskedjor eller dagligvaruhandelskedjor, säljer varan under eget namn. Genom att välja Private Label-strategin räknar Enorama med att det blir betydligt billigare och går snabbare att komma ut på marknaden, jämfört med att bygga ett eget helt nytt varumärke.

Motivet till emissionen

Enorama genomför nu en noteringsemission där man initialt tar in 23,1 miljoner SEK. Det nya kapitalet skall enligt bolaget  fördelas i verksamheten enligt följande:

• Produktutveckling, 13 MSEK

• Löner och administration, 5,5 MSEK

• Emissionskostnader, 2,5 MSEK

• Refinansiering, 0,9 MSEK

• Försäljning och marknadsföring, 0,5 MSEK

• Utveckling av nytt konsumentvänligt emballage, 0,4 MSEK

Marknadspotential rökavvänjningsprodukter

Studier har visat att närmare hälften av de rökare som vill sluta, lyckas genom att använda s.k. Nicotine Replacement Therapy-produkter (NRT) och dessa produkters hälsomässiga betydelse återspeglas genom att de numera finns med på WHO:s lista över nödvändiga läkemedel för grundläggande sjukvård. Idag värderas marknaden för NRT-produkter tillsammans med e-cigaretter till drygt 40 miljarder SEK. Till år 2019 beräknas den totala försäljningen uppgå till över 100 miljarder SEK. Nikotintuggummin är den näst största tobaksfria produkten för nikotinanvändare efter e-cigaretter.

Enoramas emissionserbjudande i sammandrag

Teckningstid
13 april – 29 april 2016

Teckningskurs
13 SEK per aktie

Teckningspost
6 500 SEK, motsvarande 500 aktier

Erbjudandets storlek
23,1 MSEK

Pre-money värdering
47,8 MSEK

Emissionsvolym
Högst 1 776 923 aktier

Preliminär noteringsdag Nasdaq First North
16 maj 2016

Enorama Pharmas emissionssida

På Enorama Pharmas emissionssida kan du se filmer, beställa anmälningssedel eller fylla i ansökan online, samt hitta all relevant information som rör emissionen och bolaget. Emissionssidan hittar du här.

Träffa Enorama Pharma på BioStock Live Roadshow

Bolaget presenterar vid tre informationsträffar under kommande vecka:

Stockholm den 25 april kl 19:40 – 20:10, Operaterassen, Karl XII:s torg.
Program och anmälan hittar du här.

Göteborg den 26 april kl 18:15 – 18:45, Hotel Park Avenue, Kungsportsavenyen 36.
Program och anmälan hittar du här.

Lund den 28 april kl 20:50 – 21:20, Hotel Lundia, Knut Den Stores Torg 2.
Program och anmälan hittar du här.

Du kan även se en inspelad webbsändning med Enorama Pharma från BioStock Live Roadshow 20 april nedan.

YouTube video

Analyser

BioStock har gjort den första analysen av Enorama Pharma. I uppdragsanalysen har en grundlig genomgång av bolagets affärsmodell, ledning, aktuella samarbeten samt marknadsförutsättningarna för rökavvänjningsprodukter genomförts.

Läs analysen genom att klicka här.

Mer webb-TV:

Den 11 april presenterade vd Mats Rönngard Enorama Pharma vid Aktiespararnas investerarträff och den 4 april vid Feminvest och Nordnets populära investerarträff för kvinnor var Enorama ett av fyra bolag som presenterade under kvällen. Du hittar bägge filmerna här.
 
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev