Home Nyheter Amerikanskt läkemedelsbolag letar danska uppköpskandidater

Amerikanskt läkemedelsbolag letar danska uppköpskandidater

Amerikanskt läkemedelsbolag letar danska uppköpskandidater

16 april, 2016

Ett av de över 1300 biotech- och läkemedelsbolag som förra veckan besökte Bio Spring Europe i Stockholm var Amerikanska Purdue Pharma. Något som skiljer dem från mängden är dock att de reste till Skandinavien för att spendera pengar snarare än för att söka nytt kapital, vilket annars är fallet för många småbolag som besöker branschkonferenser som Bio Europe.

Mark-Timney
Mark Timney, CEO för Purdue Pharma

I en intervju som publicerats av danska MedWatch berättar Mark Timney, CEO för Purdue Pharma, att bolaget har kapital och att allt man saknar är lämpliga uppköpskandidater. Hittar man vad man är ute efter så är man öppna för att antingen göra en licensaffär med, förvärva delar av en verksamhet, eller köpa ett helt  bolag, så länge det har lovande projekt inom rätt forskningsområde.
Att resurser finns verkar inte vara tomt skryt. Purdue Pharma är ett privatägt bolag och ägarfamiljen the Sacklers låg förra året på Forbes topp 20-lista över USA:s rikaste, före mer kända familjer som the Rockefellers. Purdue Pharma grundades 1952 och har rönt stora framgångar inom smärtlindring, främst med fokus på opiatbaserade läkemedel. Familjen kallas även The OxyContin Clan efter det smärtstillande läkemedlet OxyContin, som länge varit en av bolagets största försäljningsframgångar och som fortfarande står för merparten av Purdue Pharmas 3 miljarder dollar i årlig omsättning.
Nu är man dock ute efter att förnya och rusta inför framtiden, och som ett led i förnyelsearbetet har fokus flyttats från egna tidiga utvecklingsprojekt till att leta efter lämpliga projekt i senare faser. Bolaget behöver bredda sin pipeline, och i intervjun med MedWatch berättar Mark Timney att man fortfarande är intresserade av smärtlindringsområdet men  vill bredda det till att inte bara omfatta opiatbaserade läkemedel. Samtidigt vill man gärna bygga upp en verksamhet även inom CNS-området.
MedWatch, som ju ges ut i Danmark, frågar om inte danska Lundbeck vore en lämplig partner inom CSN, men de är inte aktuella. Purdue-CEO:n berättar dock att bolaget har en tripp till Köpenhamn inbokad för att träffa och prata med ett antal bolag med spännande forskning, som man ser som tänkbara uppköpskandidater. Utöver smärtlindring och CNS håller man dock dörrarna öppna även för nya verksamhetsområden, berättar han. Han nämner också i förbifarten att nye koncernchefen Alan W Dunton, som rekryterades i december, kommer från en tjänst som FoU-ansvarig hos läkemedelsjätten Janssen.
Som förklaring till varför de letar uppköpskandidater i Europa istället för att koncentrera sig på den enorma amerikanska läkemedelsmarknaden, nämner Mark Timney att man ser sig själva som en idealisk partner för ett europeiskt bolag som vill ta sig in på USA-marknaden. Man har de kommersiella musklerna och man kan erbjuda utvecklingsmöjligheter. Han nämner också det faktum att det verkar vara betydligt svårare för mindre forskningsbolag att resa kapital i Europa, och att Purdue Pharmas stora kassa därför borde göra dem till en intressant partner för bolagen här: – Vi har pengarna, ni har forskningen.
Exakt hur omfattande investering Purdue Pharma är beredda att göra för att förnya sin pipeline med högkvalitativ europeisk forskning avslöjar Mark Timney inte, men han konstaterar att det är “ett betydande belopp” om förutsättningarna är de rätta. I förhållande till Purdue Pharmas storlek som bolag är det en omfattande satsning man är beredda att göra för att bygga upp sin projektpipeline igen.
Vårt besked till alla nu är att vi är “open for business”.
 
Läs mer om Purdue Pharma på bolagets hemsida som du hittar här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev