Home Nyheter Svenskt bioteknikföretag kan revolutionera cancerbehandlingen

Svenskt bioteknikföretag kan revolutionera cancerbehandlingen

Henrik Lawaets, vd WntResearch

Svenskt bioteknikföretag kan revolutionera cancerbehandlingen

18 mars, 2016

Bioteknikbolaget WntResearch siktar på att ta fram ett helt nytt läkemedel som kan få mycket stor betydelse i kampen mot flera stora cancersjukdomar. Den nyligen avslutande första studien betecknas som en klar framgång och har stärkt företagsledningens övertygelse om att man är på rätt väg. För att finansiera fortsatta studier genomför bolaget under april en nyemission.
– Det finns ett enormt behov av just det här läkemedlet. Lyckas vi gå hela vägen mot lansering så blir det en betydande seger i kampen mot cancer, säger Henrik Lawaetz, som är vd för WntResearch.
– Även om vi sedan länge, baserat på våra forskningsresultat, varit övertygade om att vi är på rätt väg så går vi in i nästa kliniska fas med stort självförtroende, fortsätter han.
Efter den nyligen avslutade kliniska fas I-studien, där dosbegränsande toxicitet inte kunde konstateras, det vill säga inga nämnvärda biverkningar noterades, menar Henrik Lawaetz att utvecklingen mot en färdig produkt går in i en ny fas.
– Vi har nu ett fundament att stå på, och ett mycket bra underlag för den fortsatta utvecklingen, säger han.
Läkemedlet som bolaget är på väg att ta fram är inriktat på att bekämpa metastasering, det vill säga tumörspridningen i kroppen. Enligt Henrik Lawaetz är det fokuseringen på metastaseringen som gör den framtagna substansen unik. Substansen har beteckningen Foxy-5 och fungerar som en ersättning för proteinet Wnt-5a, ett protein som har stor betydelse för att motverka att vissa tumörer sprider sig i kroppen. Den framtagna substansen är resultatet av mångårig forskning som bedrivits vid Lunds universitet under ledning av professor Tommy Andersson, som i dag ingår i styrelsen för WntResearch och fungerar som Chief Scientific Officer i bolaget.
– Vi kommer att vara först med den här typen av läkemedel, påpekar Henrik Lawaetz.

Stor marknadspotential

Att Foxy-5 inte ger nämnvärda biverkningar ökar också utsikterna för att substansen kan användas i kombination med andra cancerbehandlingar, vilket innebär ett mycket brett användningsområde. Marknadspotentialen beskrivs därmed som mycket stor.
– Tragiskt nog så får nästan en tredjedel av alla människor någon gång i livet en cancerdiagnos, och det är just cancerns metastaseringsförmåga som gör sjukdomen så svårbehandlad, säger Henrik Lawaetz, som själv är läkare och i likhet med bolagets övriga ledning har mångårig erfarenhet från bolag inom medicin- och biotekniksektorn.
I inledningsskedet är WntResearch med Foxy-5 inriktade på tjocktarms-, prostata- och bröstcancer, som alla tillhör de vanligaste formerna av cancer. Dessutom har bolaget ett utvecklingsprogram med en annan substans, Box-5, som är tänkt att motverka metastasering vid bland annat hudcancersjukdomen malignt melanom.
Efter den kommande fas Ib-studien med Foxy-5 följer en mer omfattande klinisk fas II-studie. Den beräknas komma igång 2017. Det är den studien som ska ge klara bevis på substansens övertygande effekt mot tumörspridningar.
Henrik Lawaetz menar att bevis för läkemedlets positiva effekt i sin tur leder till att andra och större bolag blir intresserade av medlet. Ett eventuellt samarbete med ett resursstarkt bolag skulle med största säkerhet också påskynda utvecklingsprocessen betydligt.
– Som bolag måste vi naturligtvis fokusera på värdeutvecklingen för ägarna, poängterar Henrik Lawaetz.
För att finansiera en Fas 2-studie och en omläggning av produktionen av Foxy-5 genomför WntResearch en företrädesemission om totalt cirka 30 miljoner kronor. (Se nedan för detaljer). Bolaget ska också fortsätta med den prekliniska utvecklingen av Box-5 för att i nästa skede ta Box-5 fram till klinisk fas.
 
Fakta – WntResearch
WntResearch har startat det kliniska utvecklingsarbetet med läkemedelskandidaten Foxy-5, som i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer och prostatacancer. WntResearch arbetar för att utvecklingsarbetet skall resultera i kommersialisering och klinisk användning av bolagets läkemedelskandidat. WntResearch har också utvecklingsprogrammet Box-5, som är ett kompletterande medel till Foxy-5, och med potential att motverka metastasering i andra tumörformer. WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget.
Läs mer på bolagets hemsida som du hittar här.
Om WntResearch företrädesemission:

  • Teckningsperiod: 15 april – 29 april 2016
  • Emissionsbelopp: Maximalt 22,8 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner tillförs bolaget ytterligare 9 – 12 MSEK.
  • Teckningskurs: 76 SEK/unit. En unit motsvarar 4 aktier samt en vederlagsfri teckningsoption. Det motsvarar 19 SEK/aktie.
  • Befintliga aktieägare har företräde.
  • Ytterligare informationen om emissionen hittar du här.

 
Denna artikel publiceras i samarbete med Investerarbrevet. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev