Home Nyheter Ny studie visar att viktminskning kan bota diabetes typ 2

Ny studie visar att viktminskning kan bota diabetes typ 2

Ny studie visar att viktminskning kan bota diabetes typ 2

24 mars, 2016

En ny studie som publicerats av forskare vid Newcastle University visar att patienter med diabetes typ 2 dels kan reversera sjukdomen, dels förbli symtomfria om de går ner i vikt och lyckas bibehålla viktminskningen. De positiva effekterna har kunnat påvisas i patienter som lidit av sjukdomen ända upp till 10 år.
Även de som haft diabetes ännu längre än tio år kan känna sig hoppfulla då studien visar att viktminskning dramatiskt förbättrar möjligheterna att kontrollera blodsockernivåerna hos patienterna, menar Roy Taylor, professor i medicin och metabolism vid universitetet i Newcastle:
– Studien ger svar på en fråga som jag ofta får från patienter: “Kan jag bli fri från min diabetes om jag går ner i vikt och lyckas hålla vikten?” Det enkla svaret är “Ja!”, säger professor Taylor som i en tidigare studie från 2011 bevisat att att det går att reversera diabetes typ 2 genom att följa en lågkalori-diet.
I den nya studien följdes 30 frivilliga med diabetes typ 2 som fick gå på en lågkalori-diet under 8 veckor för att tappa vikt och därefter övergick till en individuellt anpassad diet för att bibehålla viktminskningen. Studiedeltagarna tappade i genomsnitt 14 kilo och bibehöll även viktminskningen under de påföljande sex månaderna. Flertalet av deltagarna i studien hade haft diabetes i mer än 8 år, några så länge som 23 år. Totalt 13 av 30 deltagare blev av med sjukdomen helt och var fortfarande symptomfria efter sex månader.
För Saniona, vars läkemedelskandidat Tesomet i tidigare studier visat på signifikant viktminskning hos patienter, är de nya studieresultaten goda nyheter. Tidigare i mars fick bolaget också godkännande från de tyska myndigheterna att inleda en fas IIa-studie med substansen för diabetes typ 2, som beräknas starta i april.
– Med Tesomet siktar vi på att kunna befria vissa patientgrupper med diabetes typ 2 från sjukdomen genom att de uppnår en signifikant viktminskning och tack vare läkemedlets aptithämmande effekt också äter mindre, vilket hjälper patienterna att bibehålla sin målvikt under den nivå där de löper risk för att återfalla i sjukdomen, säger vd Jørgen Drejer i en kommentar till den nya studien från Newcastle University.
Läs mer om Sanionas läkemedelskandidat Tesomet och värdet av marknaden för diabetes typ 2 i BioStocks analys.
 
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev