Home Okategoriserad NeuroVives njurstudie CiPRICS passerar säkerhetsutvärdering

NeuroVives njurstudie CiPRICS passerar säkerhetsutvärdering

NeuroVives njurstudie CiPRICS passerar säkerhetsutvärdering

14 mars, 2016

NeuroVives pågående fas II-studie med CicloMulsion mot akut njurskada kallad CiPRICS (Ciclosporin to Protect Renal function In Cardiac Surgery) har passerat en andra säkerhetsutvärdering efter att den 100:e patienten inkluderats i studien. En oberoende säkerhetskommitté rekommenderar att studien skall fortsätta som planerat.
Den första säkerhetsutvärderingen genomfördes efter 50 inkluderade patienter med tillfredsställande resultat. Då studien nu återigen utvärderats och bedömts vara säker kan rekryteringen av patienter fortsätta enligt plan. Studien, som avser CicloMulsions skyddande egenskaper mot akut njurskada i samband med större kirurgiska ingrepp som kranskärlsoperation, ska inkludera totalt 150 patienter innan den avslutas, och har hittills inkluderat 106 patienter. Om allt går enligt plan ska studien avslutas under andra halvåret 2016.
– Vårt kliniska utvecklingsprogram för akut njurskada tillhör bolagets högst prioriterade områden under 2016, och det är därför mycket glädjande att studien håller en god inklusionstakt med tillfredsställande resultat i de genomförda säkerhetsutvärderingarna. Denna utveckling gör det ännu mer troligt att studien ska kunna slutföras och ha resultaten tillgängliga under det andra halvåret 2016, säger Jan Nilsson, NeuroVives COO i en kommentar.
Akut njurskada (AKI) kan uppstå i samband med större kirurgiska ingrepp som kranskärlsoperation (CABG), en mycket vanlig operation som utförs på över 400 000 patienter per år över hela världen. Det finns inga godkända behandlingar för AKI, och patienter som drabbas av AKI i samband med kranskärlskirurgi riskerar att utveckla njursvikt, ett allvarligt tillstånd som i många fall kräver dialysbehandling och genererar stora vårdkostnader för samhället.
I en tidigare analys som BioStock publicerat ges CicloMulsion för indikationen akut njurskada i samband med kirurgi ett riskvägt SOTP-nuvärde om 15,10 kr/aktie. Analysen kan läsas i sin helhet här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev