Home Nyheter Intervju BrainCool: "Stroke och hjärtstillestånd kommer att generera intäkter 2016"

Intervju BrainCool: "Stroke och hjärtstillestånd kommer att generera intäkter 2016"

BrainCool

Intervju BrainCool: "Stroke och hjärtstillestånd kommer att generera intäkter 2016"

21 mars, 2016

BioStock sökte BrainCools vd Martin Waleij för en intervju med anledning av förra veckans presentation i Lund, där bland annat frågor om bolagets finansiering restes. Svar kom direkt från Asien, där Martin Waleij befinner sig på tjänsteresa.

Martin Waleij
Martin Waleij på Sedermeradagen i Lund.

Efter en höst med mycket intensivt nyhetsflöde har det varit lite tystare ifrån BrainCool en period. Under din presentation på Sedermeradagen i Lund i onsdags gav du dock inte intrycket av att det står stilla bakom kulisserna?
– Vi arbetar mycket intensivt, bland annat med presentationer av the BrainCool System, vars första batch levereras nu i mars. Vi kommer nu att börja distribuera ut system till partners och kliniska utvärderingar. Inom både oral mukosit (OM) och Concussion (hjärnskakning) håller vi på slutföra två olika designer av det portabla kylsystemet med målsättning att ha enheter klara för leverans under det andra halvåret, förutom de system som vi redan idag använder i kliniska studier.
Ni är för närvarande verksamma inom fyra affärsområden inom medicinsk kylning; stroke, hjärtstopp, oral mukosit och hjärnskakning inom idrott. Inom vilket område står ni närmast någon form av genombrott, skulle du säga?
– Vi har en intressant utveckling inom samtliga områden, men det är inom stroke och hjärtstillestånd som vi främst kommer att generera intäkter under 2016. 
Er första produkt, The BrainCool System är bland annat utvecklad för att kunna kyla patienter som drabbats av stroke. Du har dock kallat området stroke för “a money graveyard”, med hänvisning till att läkemedelsindustrin haft väldigt svårt att ta fram produkter som hjälper. Det låter inte speciellt hoppfullt, hur ser du på BrainCools möjligheter att lyckas där alla andra misslyckats?
– Det har visat sig vara svårt att ta fram godkända läkemedel inom stroke. Vi ser dock en stor fördel med vår medicintekniska produkt, där hypotermi är en av de mest lovande behandlingsmetoderna och betydligt lättare att implementera kliniskt och godkänna än motsvarande läkemedelsprojekt. Här går det faktiskt dra paralleller till OM, där huvudkonkurrenterna främst är symptomlindrande läkemedel men där vi tror att vår preventiva produkt kan komma att visa den mest lovande kliniska evidensen. Alltså inte bara lindra symptomen utan även hindra uppkomsten av oral mukosit.
Den stora EuroHYP-studien som ska studera just kylning av strokepatienter har haft svårt att rekrytera patienter och verkar dra ut på tiden. Hur påverkar det BrainCool?
– En utmaning för EuroHYP har varit att det i Tyskland – där man sköter det kliniska protokollet – har krävts monitorering av studien både som läkemedel och medicinteknik. Så har inte varit fallet i majoriteten av de andra deltagande länderna, vilket har försvårat processen. Vi ser nu att man arbetar för att lösa detta problem, vilket också kommer att underlätta patientrekryteringen. För BrainCools del kan det t.o.m. innebära en fördel då vi nu får ut de första serieproducerade produkterna och kommer kunna börja delta i studien. Vi har presenterat vår produkt för styrelsemedlemmarna i konsortiet och andra KOL (key opinion leaders) och upplever ett stort intresse för vår produkt och våra lösningar.
De första 20 enheterna av systemet levereras nu i mars, hur är det tänkt att de ska fördelas?
– Vi räknar med att använda 8–12 system inom EuroHYP och de andra för partners och inom hjärtstopp.
Enligt vad ni tidigare kommunicerat skulle The BrainCool System presenteras vid ett par konferenser i USA under Q1. Hur har det gått med det?
– Produkten har rönt stort intresse från USA, där vi också bedömer att marknadens intresse kommer öka till följd av de nya riktlinjerna inom hjärtstopp. Vi arbetar även aktivt med en marknadsanalys där tillsammans med vår konsultpartner Boston Medtech Advisors.
»Kan du säga något generellt om hur BrainCools produkter tagits emot när ni visat upp dem internationellt?
– Vi utvärderar road to market på ett antal viktiga marknader, och generellt känner vi att vi har lyckats bra med att ta fram ett alternativ till de två dominerande produkterna på marknaden, Thermoguard från japanska Zoll/Asahi Kasei och Arctic Sun från Bard i USA.
Under din presentation i Lund nämnde du just de bolagen som ni ser som era två huvudkonkurrenter, Bard och Zoll/Asahi Kasei. Bägge är jättar med försäljning för över en miljard SEK per år inom hjärtstopp. Hur rimligt är det att BrainCool som ännu inte har en godkänd produkt på marknaden definierar sig som en konkurrent till dem?
– Vår produkt är godkänd i Europa och vi har lämnat in ansökan om godkännande både Japan och USA, där vi för närvarande befinner oss i en Q & A-process med respektive myndighet. Vi matchar oss mot de här bolagen med materiella intäkter och vi arbetar med att sluta partneravtal som kan bidra till vi etablerar oss som en seriös spelare på marknaden.
Det finns ju ett par andra svenska bolag som sysslar med medicinsk kylning, ni ser inte dem som konkurrenter?
– I förlängningen ja, dock är vår benchmark främst mot produkter som har gjort avtryck på marknaden. Det innebär dock inte att vi inte följer utvecklingen på marknaden noga, med nya tänkbara teknologier etc.
Under innevarande säsong så drog ni igång en studie med hockeylagen Malmö Redhawks och IK Pantern för att utvärdera er produkt Polar Cap för behandling av idrottsrelaterade hjärnskakningar. Ni har kunnat testa Polar Cap i “skarpt läge”?
– Det har vi gjort vid ett antal tillfällen, självfallet är det dock i nuläget för tidigt att säga något mer i detalj om den pågående studien.
Ingen vill att fler hjärnskakningar ska ske, men ni vill rimligen samla in så mycket data ni kan kring Polar Cap så fort som möjligt. Kan det bli aktuellt att utvidga studien till att omfatta fler lag?
– Ja, vi har mottagit ett stort intresse inom ishockeyvärlden i Sverige, och det kan vara ett alternativ. En annan viktigt aspekt ur data-synpunkt är att Sahlgrenskas SHL-studie för att ta fram ett biomarkörtest för att detektera hjärnskakning snart kommer att vara färdigställd. Den kan utgöra ett bra underlag för en historisk kontroll av spelare som haft hjärnskakning, den kan också i förlängningen innebära att vi kan ta in fler spelare som kyls än motsvarande kontrollgrupp.
Du nämnde under din presentation att ni även haft kontakter med USA angående Polar Cap, kan du berätta mer om det?
– Då projektet har rönt stort intresse från media har vi blivit kontaktade bl.a. av ishockeylag och organisationer i USA. Och även av motsvarande dito för bl.a. rugby i England.
Det finns ett annat bolag, Welkins, som redan har en FDA-godkänd kylningsprodukt på marknaden bland annat för användning mot hjärnskakning i samband med idrott. Hur ser du på det ur ett konkurrensperspektiv?
– Vi har analyserat produkten och patenten för den och vi ser inte att den har visat tillräcklig nedkylning för att ge den effekt vi är ute efter.
Om vi fortsätter att blicka internationellt, så väntar ni fortfarande på godkännande av the BrainCool System i Australien och USA?
– Vi har fått godkännande för att göra en utvärdering i Australien, så vi har kunnat göra vår första levererans – med intäkt  dit. I övrigt befinner vi oss som jag nämnde innan i en Q & A-process och har en dialog med nämnda myndigheter. Vi ser inga “showstoppers” i den processen, men det är myndigheter vi talar om så vi vågar heller inte ge några exakta tidsprognoser.
Kan du också säga något om hur det går med utvärderingen av potentiella samarbetspartners i Japan?
– Utvärderingen pågår parallellt med produktregistreringen, och jag ber att få återkomma när offentlig information kan ges.
Hur ser du på bolagets finansiella situation i dagsläget, hur länge kan ni jobba vidare innan kassan tryter?
– Vi arbetar enligt tesen att vi skall klara året. Dels har vi förbetalt våra första batch av The BrainCool System vilken kommer generera intäkter, dels har vi möjlighet att få ett exportlån. Framtida kapitaliseringar kan komma att ske vid offensiva satsningar, men vi vill helst ta bolaget ännu längre i utvecklingen innan vi ser att en företrädesemission med ett publikt prospekt vore av värde för bolaget och dess aktieägare.
Ni planerar att dela ut idrottsmedicindelen av BrainCool genom en Lex ASEA, och du nämnde under din presentation i Lund att ni redan fått propåer om uppköp. Vore inte det ett attraktivt sätt att finansiera den övriga verksamheten? 
– Lex ASEA är ett av våra alternativ. I nuläget ser vi att detta affärsområde har tydliga synergier med våra övriga affärsområden, dels kliniskt med The BrainCool System och dels när det gäller teknik och design med OM-projektet, vilket gör det rätt att fortsätta bygga värde i egen regi. Vi bedömer att vi kan bygga upp betydande värden genom att förädla projektet.
Avslutningsvis: du köpte en signifikant post aktier i BrainCool när kursen stod runt 17 kronor strax innan jul. Givet kursutvecklingen sedan dess, önskar du att du hade väntat lite med köpet?
– Inte alls, jag äger aktier i BrainCool med en tydlig långsiktighet och med tanke på olika processer som vi är inne i är det svårt att hitta möjligheter till köp av aktier p.g.a. insynsreglerna, avslutar Martin Waleij, vd BrainCool.
 
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev