Home Nyheter Forskare kommer närmare Alzheimersmedicin utan biverkningar

Forskare kommer närmare Alzheimersmedicin utan biverkningar

Forskare kommer närmare Alzheimersmedicin utan biverkningar

2 mars, 2016

Ett internationellt forskarteam har hittat ett sätt att hämma ett enzym som delvis orsakar Alzheimers. Genom att utveckla en målinriktad substans som blockerar de skadliga funktionerna hos enzymet har man banat väg för utvecklingen av nya läkemedel utan allvarliga biverkningar.
Alzheimers sjukdom drabbar en tiondel av alla personer över 65 år och minst hälften av alla äldre än 80 år. I nuläget lever ca 40 miljoner människor världen över med diagnosen Alzheimers och år 2050 beräknas mellan 100-150 miljoner lida av sjukdomen. Enbart i USA är vårdkostnaden ungefär 200 miljarder USD varje år. Stora framsteg har gjorts inom diagnostiken, men trots att man nu kan upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede så finns ännu ingen botande behandling mot Alzheimers.
Vid Alzheimers bildar fragment och avlagringar från två proteiner i hjärnan ett slags plack som skadar och dödar hjärnceller hos den drabbade. Eftersom skadorna initialt drabbar den del av hjärnan som kallas Hippocampus, som producerar nya minnen, är glömska och demens de första karakteristiska symptomen av sjukdomen. Placket förstör fler och fler regioner i hjärnan ju längre sjukdomen fortskrider. De sista delarna som går förlorade styr förmågan att kontrollera hjärta och lungor vilket innebär att den drabbade avlider. Normalt är tidsperioden från de första symptomen till att patienten dör ett knappt decennium.
Tillsammans med forskare i Schweiz, Tyskland och Indien arbetar professor Lawrence Rajendran från Systems and Cell Biology of Neurodegeneration vid institutet för regenerativ medicin på Zürichs universitet nu på en lösning som går ut på att blockera de enzymer som möjliggör den skadliga plackbildningen. Problemet är att dessa enzymer också är involverade i andra viktiga cellprocesser – blockeringen kan därför utlösa allvarliga sidoeffekter i form av magsår och hudcancer. För att åtgärda detta har forskarna utvecklat en substans som selektivt kan hämma det problematiska Beta-enzymet utan att stoppa övriga viktiga cellfunktioner. Enligt professor Lawrence Rajendran, som är en erkänd forskningsexpert på området, öppnar detta upp för nya möjligheter att behandla Alzheimers effektivt i framtiden, utan allvarliga biverkningar.
Forskarteamet arbetar nu för att finslipa läkemedelskandidaten för att initialt testa den i möss innan man går vidare med kliniska studier på patienter med Alzheimers sjukdom.
Ytterligare fördjupning kring den aktuella forskningen hittar du här.
Nedan kan du också se en informativ kortfilm sjukdomsförloppet vid Alzheimers (Filmen är på engelska).

YouTube video

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev