Home Analyser Analys: Redsense Medical, livräddare i unik position

Analys: Redsense Medical, livräddare i unik position

Analys: Redsense Medical, livräddare i unik position

29 mars, 2016

BioStock har analyserat medicinteknikbolaget Redsense Medical, som med ett färdigutvecklat och välbeprövat blodläckagelarm för bloddialys, en attraktiv ”first-mover advantage”-position och ett redan initierat samarbete med de största dialyskedjorna i världen står inför en intressant fas i bolagets utveckling. Marknaden är betydande med goda tillväxtförutsättningar och vi ser en tydlig kommersiell potential i bolagets produkter, som är de enda på marknaden som uppfyller ny branschstandard för dialysutrustning.
redsense_logoMedicinteknikbolaget Redsense Medical var en av fjolårets nykomlingar på Aktietorget. Bolaget har utvecklat ett unikt blodläckagelarm (Redsense) för patienter med kronisk njursjukdom som genomgår bloddialys, det vill säga när njurfunktionen blivit så pass nedsatt att en dialysmaskin krävs för att rena blodet. Alarmenheten fyller en mycket viktig funktion, då blodläckage kan upptäckas omedelbart vid ofrivillig vennålsutdragning, alltså när nålen av någon orsak lossnar från dialyspatientens arm. Händelseförloppet kan vara livshotande då patienten kan tappa uppemot 50 procent av allt blod inom loppet av fem minuter. Detta på grund av ett högt tryck där vennålen sitter varför det finns ett stort behov av ett säkerhetssystem. Det visar inte minst statistiken då omkring 1 200 patienter dör varje år till följd av vennålsutdragning. Mångdubbelt fler, cirka 21 patienter per dag, skadas allvarligt.
Dialyspatient

Enda produkten som uppfyller ny branschstandard

Intressant ur ett investerar- och aktieägarperspektiv är att Redsense idag anses vara det enda korrekta larmet som existerar för upptäckt av vennålsutdragning. Konkurrensen utgörs i praktiken av sjukvårdspersonal som övervakar dialysbehandlingen eller av dialysmaskiner med inbyggt ventryckslarm. Det senare anses dock vara en otillförlitlig lösning då falsklarm ofta sker och då skador skett utan att larmet aktiverats.
Även ur ett kostnadsperspektiv är Redsense konkurrenskraftigt då kostnaden per behandlingstillfälle endast motsvarar ungefär en procent av den totala behandlingskostnaden. Därtill är Redsense det enda larmet som uppfyller en ny branschstandard, upprättad av den internationella standardiseringskommittén för dialysutrustning, kring hur externa larm skall kopplas med dialysmaskiner. Detta är viktigt då standardisering i regel är en viktig katalysator till ökad marknadsacceptans.

CE-märkning och FDA-godkännande på plats

Redsense larmenhet
Redsense produkt är CE-märkt och FDA-godkänd.

Specifikt består Redsense av en engångssensor integrerad i ett plåster och en larmenhet. Med hjälp av fiberoptisk teknologi och ett rött ljus som leds mellan sändare och mottagare kan nålens ingångspunkt kontinuerligt övervakas så att blodläckage omedelbart kan upptäckas. Det gäller även mycket små mängder blod varför eventuella skador tidigt kan undvikas.
Redsense Medical har redan CE-märkning och FDA-godkännande på plats för sin produkt samt genomförda kliniska prövningar, vilka bl. a. visat 100-procentig produktfunktionalitet och minimal risk för falsklarm. Man har även fått marknadserkännanden av Key Opinion Leaders (KOL), vilket är klart betydelsefullt att ha som referens vid kommersialiseringen av medicintekniska produkter.
Ytterligare en fördel är att olika regelverk och direktiv i bl. a. USA och Europa i praktiken kräver användning av nya innovationer som värnar om patientsäkerheten, d.v.s. medicintekniska produkter som räddar liv bör användas. Detta innebär att vårdgivaren löper risk att få skadeståndskrav emot sig om larmet inte används och en patient skadas eller dör.
Väl beprövad teknik i grunden
2014 lanserades den andra generationen av det patenterade blodläckagelarmet från Redsense Medical. Den första produktversionen har använts vid cirka 400 000 behandlingar på 190 kliniker i 12 länder varför larmet är välbeprövat. På kundlistan finner vi bl. a. amerikanska Cleveland Clinics och Department of Veterans Affairs samt skotska National Health Service. Den förstnämnda har lyft fram tekniken via en prisbelönt studie som visar att Redsense minskar antalet fall av vennålsutdragning och även larmar i god tid innan allvarlig skada sker. Bolaget har alltså redan knutit till sig betydelsefulla referenskliniker.
OBS: analysen fortsätter på sida 2.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev