Home Nyheter Xintelas emission övertecknad trots bistert börsklimat

Xintelas emission övertecknad trots bistert börsklimat

Xintelas emission övertecknad trots bistert börsklimat

23 februari, 2016

Biomedicinbolaget Xintela, som planerar en notering på First North inom kort, har trots den senaste tidens sura börsklimat genomfört en framgångsrik emission som ger bolaget totalt 35 miljoner SEK i ett första skede, pengar som ska gå till fortsatt forskning och utveckling inom regenerativ medicin och cancer. 
Xintelas verksamhet bygger i grunden på den patenterade markörteknologin XINMARK, som gör det möjligt att med hjälp av cellytemarkörer identifiera, välja ut och även kvalitetssäkra en viss typ av stamceller som kan utvecklas till broskceller och därför är särskilt lämpliga för reparation av skadat ledbrosk. Den färdiga produkten är tänkt att kunna ges direkt i leden som en lokal injektion, ett enkelt och kostnadseffektivt ingrepp jämfört med kirurgi.

Xintelas emission övertecknad trots bistert börsklimat
Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela

Som en viktig bonus gör Xintelas markörteknologi det dessutom möjligt att rikta “målsökande” behandling mot tumörceller i glioblastom, en särdeles aggressiv och svårbehandlad typ av hjärntumör, för att bromsa tumörens tillväxt.
Med en lyckad emission i ryggen får Xintela nu de muskler som krävs för att fortsätta utvecklingen av sina produkter. I och med att emissionen övertecknades till totalt 140 procent kan bolaget fullt ut nyttja en överteckningsoption som ger ytterligare 5 MSEK, vilket sammantaget innebär att man tagit in 35 MSEK före emissionskostnader om ca 3,5 MSEK. Bolaget kan efter emissionen dessutom räkna in drygt 1000 nya aktieägare, vilket får anses starkt för ett onoterat forskningsbolag.
– Det är mycket glädjande att intresset varit så stort för vår verksamhet och nyemission. Kapitalet kommer vi att använda till att fortsatt hålla en hög utvecklingstakt i arbetet med att utveckla nya och bättre behandlingsmetoder inom ledbroskskador och hjärntumörer, säger Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund.

Förutom de totalt 7 miljoner nya aktier som emitterats har man även 3 500 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1, vilka berättigar till teckning aktier till kursen 5 SEK under perioden 30 januari 2017 till och med den 10 februari 2017. Om dessa nyttjas fullt ut kommer bolaget att tillföras ytterligare 17,5 MSEK före emissionskostnader.

Xintela har ansökt om notering på Nasdaq First North, och första dag för handel med bolagets aktie och teckningsoption på First North beräknas bli den 22 mars 2016.

Läs mer om Xintela på bolagets hemsida som du hittar här.

Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev