Home Nyheter Webb-TV: Xintela till Nasdaq First North

Webb-TV: Xintela till Nasdaq First North

Webb-TV: Xintela till Nasdaq First North

4 februari, 2016

Igår startade biomedicinbolaget Xintela sin nyemission inför den planerade noteringen på Nasdaq First North. I en filmad intervju berättar grundaren Evy Lundgren-Åkerlund om bolagets stamcellsbehandling för ledbroskskador och behandling av den mest aggressiva typen av hjärntumörer, glioblastom.
Biomedicinbolaget Xintela är verksamt inom regenerativ medicin och cancer, och satsar på att ta fram stamcellsbehandling för ledbroskskador och behandling av hjärntumörer. Bägge är områden där de medicinska behoven är mycket stora, och där även stora marknader hägrar. Kärnan i Xintelas verksamhet är bolagets patentskyddade teknologi XINMARK, som är baserad på specifika cellytemarkörer och kan användas för att identifiera, selektera och kvalitetssäkra stamceller.
Filmen ger en bra presentation av bolaget och en tydlig sammanfattning av dess pågående utvecklingsprojekt och planer.
Du kommer till filmen genom att klicka här.
 


Info om Xintelas pågående nyemission
Teckningstid: 3 februari 2016 – 17 februari 2016
Teckningspost: 500 units. Varje unit består av två aktier och en teckningsoption av serie TO 1.
Teckningskurs: 10 SEK per unit, vilket motsvarar 5 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Emissionsvolym: 30 MSEK vid full teckning i nyemissionen och ytterligare 15 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna.
Värdering: Cirka 89 MSEK (före nyemissionen).
Teckningsförbindelser och garantiteckning: Xintela har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt 30 MSEK, motsvarande 100 procent av den initiala emissionslikviden.
Anmälningssedel: Klicka här
Läs mer om Xintela på www.xintela.se

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev