Home Nyheter Redsense Medical positionerar sig på världens största dialysmarknad

Redsense Medical positionerar sig på världens största dialysmarknad

Redsense Medical positionerar sig på världens största dialysmarknad

5 februari, 2016

Svenska medicinteknikföretaget Redsense Medical är väl positionerat för en stadig tillväxt på världens största marknad för dialys, USA. Med en produkt som har unika konkurrensfördelar finns goda förutsättningar för att man ska lyckas, enligt bolagets marknadschef i USA, Brendan Kane.

redsensekombo
Försäljningschef Brendan Kane och Redsenses Medicals blodläckagealarmsystem.

Trots att landets befolkning inte utgör mer än omkring fyra procent av världens, så bor 20 procent av alla dialyspatienter i USA. Att lyckas på den amerikanska marknaden är således av stor betydelse för det Redsense Medical. Bolaget har utvecklat ett blodläckagealarmsystem som är godkänt för användning vid just dialysbehandling, och Brendan Kane som är nytillsatt försäljningschef för Redsense i USA är optimistisk:
– Det finns mycket som talar för vår produkt och för att vi ska lyckas på den amerikanska marknaden. För det första så är vår produkt den enda på det här området som är godkänd även för användning på natten av de amerikanska myndigheterna. Vi har också den stora fördelen att vårt system passar alla dialysmaskiner.
Även marknadsutvecklingen och det sätt som dialysbehandlingen utvecklas på, talar för Redsense. I dag finns det i USA omkring 6 500 patienter som får sin dialysbehandling i det egna hemmet, och andelen hemdialyspatienter ökar. De senaste åren har ökningstakten legat på 5-7 procent per år. Bolagets produkt är användbart vid dialysbehandlingar i patientens hem och utan närvarande sjukhuspersonal blir det än viktigare att i tid upptäcka en plötsligt uppkommen blödning, vilket är precis vad Redsenses produkt gör.
– För patienten sparar hemdialys mycket tid, och det ger honom eller henne mer frihet och oberoende. Samtidigt är säkerhetsaspekten mycket viktig, och kan säkerheten öka så kommer hemdialys med stor sannolikhet att öka än mer, fortsätter Brendan Kanesom själv har 30 års erfarenhet från den amerikanska sjukvårds- och medicinteknikmarknaden, och då främst inom dialysområdet.
Med Redsense Medicals produkt ökar säkerheten vid hemdialys, och ökad hemdialys innebär samtidigt en större marknad för det svenska bolagets produkt – en positiv växelverkan. Något som ytterligare skulle gynna användandet av Redsense Medicals produkt är om hemdialyser på natten blir vanligare. Då är behovet av ett blodläckagesystem än viktigare, samtidigt som dialys på natten har många fördelar, t.ex. att det sparar tid och ger patienten större frihet på dagarna.
Avtal med USA:s största klinikkedjor
Redsense Medicals produkt är relativt ny på den amerikanska marknaden och försäljningen har hittills varit blygsam. Bolaget slöt dock under förra året avtal med två av USA:s största klinikkedjor, samtidigt som bägge företagen lade sina första beställningar på Redsense Medicals produkt. Redsense Medicals produkt är alltså inte enbart användbar vid hemdialys.
– Kliniker som använder vår produkt behöver inte använda andra, och ofta betydligt dyrare, övervakningssystem, som till exempel TV-övervakning, påpekar Brendan Kane
Konkreta hot mot de positiva framtidsutsikterna kan uppstå i form av fler konkurrenter som tar sig in på marknaden. Redsense har dock en färdig produkt som redan används, med ett patent som går ut först år 2033. Bolaget genomförde under förra året en noteringsemission, vilket gjorde att man fick in totalt 11 miljoner kronor i nytt kapital. Kapitaltillskottet ska enligt bolaget i första hand användas till marknadsföringsaktiviteter. Bolagets egna prognoser pekar på att Redsense Medical ska visa positivt kassaflöde inom tre år.


 
Fakta: Redsense Medicals produkt är ett blodläckagealarm som är godkänt för användning vid dialysbehandlingar. En risk vid dialysbehandlingar är att vennålen lossnar, vilket leder till blödningar som i värsta fall kan vara livshotande. Med Redsenses alarmsystem, som har formen av ett plåster, kan blödningarna upptäckas direkt och stoppas i tid.
Denna artikel kommer från Investerarbrevet#2 2016

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev