Home Nyheter Pharmacolog tecknar avtal med fransk cancerklinik

Pharmacolog tecknar avtal med fransk cancerklinik

Pharmacolog tecknar avtal med fransk cancerklinik

10 februari, 2016

Uppsalabaserade medicinteknikbolaget Pharmacolog har utvecklat systemet DrugLog som möjliggör snabb kvalitetssäkring av intravenösa läkemedel för att undvika felmedicinering. Idag meddelar bolaget att man tecknat avtal med ett franskt universitetssjukhus avseende utvärdering av DrugLog, i första hand för kontroll av cancerläkemedel. Hans Dahlin, vd och grundare Pharmacolog, kommenterar avtalet.

HansDahlin260
Hans Dahlin, grundare & vd Pharmacolog

Läkemedel för cancerbehandling i form av cellgifter ges ofta i beredningar som är specifikt anpassade för varje patient. Pharmacologs teknologi och mjukvara erbjuder en snabb analysmetod för att kvalitetstesta varje enskild  beredning innan den administreras till patienten. Enligt Pharmacolog har många franska sjukhus som praxis att kvalitetstesta individuellt beredda toxiska läkemedel för att undvika patientskador och felbehandlingar inom cancervården. Ambitionen att testa varje enskild beredning har hittills dock i praktiken varit omöjlig att uppfylla.
Sjukhuset AP-HM Hôpital de la Timone i Marseille kommer att nyttja DrugLog kostnadsfritt för att kvalitetssäkra beredningsrutinerna av cancerläkemedel under en utvärderingsperiod om två månader. Upp till 2000 tester av toxiska och icke-toxiska läkemedel kommer att genomföras, och om utvärderingen faller väl ut uppskattar Pharmacolog att värdet av ett användarkontrakt ligger mellan 300-500 000 SEK per år. Det totala värdet är beroende på användningsvolymen, då företagets affärsmodell baseras på en pay-per-use-modell.
Hans Dahlin, grundare och vd för Pharmacolog: Vad är det som gör er produkt så mycket snabbare än andra analysmetoder?
– DrugLog är designad och utvecklad för att användas av samma person som bereder läkemedelsdosen, på plats med omedelbar respons. Man behöver alltså inte skicka iväg preparatet för att utföra ett test och vänta i timmar eller t.o.m. dagar på att få tillbaka resultatet. Vårt system erbjuder också större trygghet för den person som gör själva analysen, vilket är mycket uppskattat inte minst av ansvariga sjuksköterskor ute på klinikerna. Nyckeln till DrugLogs snabbhet är vår unika programvara. Den gör att vi kan erbjuda en smart analysmetod som inget annat bolag i världen har tillgång till.
Ni har sedan i september i fjol också ett avtal om utvärdering av DrugLog med välrenommerade Mayo Clinic i USA. Kan du säga något om hur det samarbetet utfallit så här långt?
– Mayo Clinic utvärderar DrugLog för en helt annan tillämpning, s.k. drug diversion. I princip går det ut på att man analyserar preparat för att upptäcka och förhindra stöld av narkotiska läkemedel som sker i samband med operationer. Stöld av narkotiska preparat från sjukhusen är ett växande problem som kostar amerikanska staten enorma summor, runt 70-90 miljarder dollar om året. Inte minst de privata klinikerna måste ha ett mycket högt säkerhetstänkande kring de här frågorna, och den som kan leverera en produkt eller metod som underlättar det stöldförebyggande arbetet och vinner acceptans för den på sjukhusen sitter på en guldgruva.
– Mayo Clinic har utvärderat DrugLog under tre månader och en rapport från utvärderingen kommer att sammanställas och presenteras, jag kan dock inte säga exakt när den kommer. Vårt samarbete med Mayo Clinic har genererat mycket intresse även hos andra sjukhus i USA så vi ser fram emot rapporten med spänning. 
Har Mayo Clinic köpt in systemet eller har de ett liknande avtal som det ni tecknat i Frankrike?
– Avtalet med Marseille innebär att de får använda DrugLog kostnadsfritt för 2000 tester av olika intravenösa läkemedel under utvärderingsperioden, därefter kan kontraktet övergå i ett användarkontrakt enligt vår pay-per-use-betalningsmodell. Med Mayo Clinic har vi upprättat ett purchase contract, eller köpeavtal, vilket i korthet innebär att vi har levererat ett system till dem komplett installerat, och inkluderat de första 1000 testerna kostnadsfritt. Det står dem sedan fritt att efter utvärderingen fortsätta använda DrugLog enligt vår modell där de betalar per utfört test, avslutar Hans Dahlin, grundare och vd Pharmacolog.
Du kan läsa mer om Pharmacolog och DrugLog på bolagets hemsida som du hittar här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev