Home Nyheter A1M Pharma ser potential inom mitokondriell medicin

A1M Pharma ser potential inom mitokondriell medicin

Tomas Eriksson vd A1M Pharma
Tomas Eriksson, vd A1M Pharma

A1M Pharma ser potential inom mitokondriell medicin

3 februari, 2016

Proteinet A1M kan bli aktuellt för helt nya medicinska områden i framtiden. I januari beviljades patent i Nya Zeeland för mitokondrierelaterade sjukdomar. BioStock har bett A1M Pharmas vd Tomas Eriksson om en kommentar till godkännandet och den affärsmässiga potentialen för mitokondriell medicin.

Det här är det första patentet i er patentportfölj som handlar om mitokondrierelaterade sjukdomar. Det ger er ett brett skydd som gäller användningen av A1M i framtida sjukdomsindikationer, stämmer det? Gäller detta utan begränsning?
– 
Patentet omfattar användning av A1M vid behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar generellt, och är alltså inte begränsat till några specifika indikationer. Dock är det framförallt vissa delar av kroppen, som energikrävande organ, som oftast drabbas av nedsatt mitokondriell funktion.
Hur stor kommersiell potential ser du för A1M inom området mitokondriella sjukdomar, jämfört med till exempel havandeskapsförgiftning?
När det gäller indikationer som påverkar den mitokondriella funktionen är det tveklöst så att det även här finns en betydande kommersiell potential. Även om jag inte kan ge någon konkret jämförelse i detta läget vill jag betona att det är mycket glädjande för oss att vi har stärkt vårt patentskydd inom området inför framtiden.
I en tidigare intervju med BioStock kommenterade ert pågående forskningssamarbete med NeuroVive inom just mitokondriell medicin med orden “projektet fortgår enligt plan”. Samarbetet inleddes i mars 2014 och det finns nog många som väntar sig att få höra mer om det.
Jag kan inte ge någon mer konkret information utöver att projektet som sagt fortlöper som planerat, och att vi som tidigare kommunicerat i första hand fokuserar på tillämpningar inom respektive bolags existerande projektportföljer.
Bolagets utvecklingschef Eddie Thordarson har uttryckt entusiasm inför den stora generella potentialen han ser för proteinet A1M. I en intervju med BioStock nämnde han de forskningsrön som indikerar att A1M skulle kunna användas som en typ av förebyggande skydd för åderförkalkning. Vad säger du om proteinets tillämpningsmöjligheter?
– 
När det gäller de tidiga forskningsrön som hittills framkommit avseende åderförkalkning och användning av A1M kan vi konstatera att dessa är intressanta och dessutom utgör ett tydligt exempel på den potential vi ser i A1M, inom olika behandlingsområden. Vårt fokus ligger i dagsläget på havandeskapsförgiftning och akut njurskada, två områden där skadeverkningar på njuren utgör gemensam nämnare, en av huvudanledningarna till att våra två huvudindikationer kompletterar varandra så väl.
Skulle vi välja att utöka med ytterligare indikationer kommer vi naturligtvis meddela detta till marknaden. Vi bedriver ett aktivt arbete för att löpande förbättra bolagets immateriella skydd, något som de positiva patentbesked vi fått inom befintliga och nya områden under den senaste tiden tydligt visar.
 
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev