Home Nyheter Efter miljardbudet på Meda: Mylan har fler uppköp i sikte

Efter miljardbudet på Meda: Mylan har fler uppköp i sikte

Efter miljardbudet på Meda: Mylan har fler uppköp i sikte

12 februari, 2016

Amerikanska pharmajätten Mylan, som i onsdags lade ett bud på svenska läkemedelsbolaget Meda värt över 83 miljarder kronor, är nöjda med de fördelar man räknar med att dra av förvärvet och har siktet inställt på fler uppköpsaffärer. 
Köpet av Meda är – om det går i lås, vilket mycket talar för – positivt ur flera aspekter för de nya ägarna Mylan. Förvärvet ingår som en del i bolagets strategi för att stärka sitt erbjudande inom OTC (over-the-counter)-försäljning, d.v.s. försäljning över disk direkt till konsument av icke-receptbelagda läkemedel. Dessutom stärker man genom köpet sin närvaro på ett antal utvecklingsmarknader som Kina, Sydostasien, Ryssland, mellanöstern och Mexico.
Mylan räknar också med att kunna skära kostnader om ca 350 miljoner USD eller motsvarande drygt 3 miljarder SEK årligen genom affären, samtidigt som man förväntas nå en ökad total omsättning om ca 11,8 miljarder USD eller 106 miljarder SEK per år (baserat på 2015 års siffror) när bolagen slås ihop. Mylan har flaggat upp för att uppsägningar kan bli aktuella som en följd av sammanslagningen, men man betonar också att det ännu är för tidigt att säga något om var den fortsatta verksamheten ska ha sin bas och hur många jobb som kan försvinna.

HeatherBresch
Heather Bresch, nöjd vd Mylan

Mylans vd Heater Bresch är uppenbart nöjd med fördelarna man kan dra av den planerade sammanslagningen:
– Vi har varit tydliga med våra ambitioner att bli starkare inom OTC-försäljning och att vi ska fortsätta vår expansion på utvecklingsmarknaderna, och med den här affären kommer vi att nå ca 1 miljard USD i omsättning inom OTC-området. 
Nöjd låter även Martin Svalstedt, styrelseordförande för Meda och vd för storägaren Stena Sessan, i ett uttalande i Dagens Industri:
– Det är ett gigantiskt bud och ett tydligt bevis inte bara på Medas stora värden utan även på den snabba konsolidering som nu pågår i läkemedelsindustrin. Det gäller att äta eller ätas”.
Hans inställning delas av Mylans styrelseordförande Robert Coury, som är tydlig med att Mylan planerar fler bolagsförvärv:
– Den här affären är strukturerad på ett sätt som optimerar vår balansräkning och lämnar gott om finansiellt utrymme för att fortsätta kompletteringen av vår verksamhet när andra attraktiva möjligheter dyker upp.
Mylan gjorde redan 2014 ett försök att köpa Meda som den gången avvisade budet. Under förra året försökte man också köpa upp Perrigo, ett av världens fem största bolag inom OTC-försäljning av läkemedel och konsumenthälsa, med ett gigantiskt bud motsvarande nästan 234 miljarder SEK. Även det budet avvisades dock.
Mylans aktuella bud på Meda innebär en premie om hela 92 procent mot onsdagens stängningskurs, och bolaget rusade under torsdagens handel uppåt med drygt 60 procent. På andra sidan atlanten togs nyheten om budet emot betydligt svalare, då marknaden under torsdagen handlade ned Mylans aktiekurs med 17 procent.
Läs mer om Meda på bolagets hemsida som du hittar här.
Du kan även läsa mer om Mylan här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev