Home Nyheter CombiGene knoppar av dotterbolag inom veterinärmedicin

CombiGene knoppar av dotterbolag inom veterinärmedicin

CombiGene knoppar av dotterbolag inom veterinärmedicin

5 februari, 2016

Lundabaserade CombiGene, som utvecklar en ny behandlingsmetod mot epilepsi, planerar att knoppa av  dotterbolaget CombiGene Vet AB som bildades 2015 för att hantera veterinärmedicinska tillämpningar av bolagets behandlingsmetod. Avknoppningen görs genom att aktierna i dotterbolaget delas ut till befintliga aktieägare i CombiGene genom ett s.k. Lex Asea-förfarande.
CombiGene har sedan förra våren sponsrat en dansk studie på hundar med epilepsi, och förutsatt att goda resultat uppnås menar styrelsen att fortsatt produktutveckling och kommersialisering  kommer att gynnas av att man renodlar verksamheten i två separata enheter med inriktning på human- respektive veterinärtillämpning av behandlingsmetoden.
Om bolagsstämman i april godkänner förslaget är styrelsens målsättning att även CombiGene Vet AB ska börsnoteras. Utdelningen av aktierna i bolaget kan göras genom ett Lex Asea-förfarande, vilket normalt är ett fördelaktigt scenario för de befintliga aktieägarna som erhåller sina aktier i det nya bolaget skattefritt.
Ett möjligt liknande scenario står aktieägarna i kylningsbolaget BrainCool AB inför. Bolagets vd Martin Waleij har i en tidigare intervju med BioStock guidat om att man överväger en avknoppning av sin verksamhetsgren inom idrottsmedicin, där man specifikt fokuserar medicinsk kylning som behandling vid hjärnskakning, eller lättare traumatisk hjärnskada. Även BrainCool AB är resultatet av en avknoppning via Lex Asea, från dåvarande moderbolaget Dignitana AB.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev