Home Nyheter Stort intresse för Clinical Laserthermia Systems nyemission

Stort intresse för Clinical Laserthermia Systems nyemission

Stort intresse för Clinical Laserthermia Systems nyemission

4 februari, 2016

CLS har utvecklat en metod för att behandla cancer genom att aktivera kroppens immunförsvar, och marknaden bedöms vara värd mer än tio miljarder kronor. En nyemission ska ta bolaget genom kommersialiseringsfasen och fram till en stor, viktig marknad. – Vi har märkt av ett stort intresse i USA, säger vd Lars-Erik Larsson.

CLS metod lämpar sig för många olika typer av cancer, t ex i prostata, lever, njure, bröst, lunga, hud och bukspottskörtel. Tillsammans utgör de här fallen idag ca 6 miljoner patienter årligen och målsättningen är att 5-8% av dessa patienter ska behandlas inom en tioårsperiod. Lars-Erik Larsson, vd för Clinical Laserthermia Systems (CLS), tar nu bolaget vidare från en fas av utveckling till en period av ett tydligt kommersialiseringsarbete.

Lars Erik Eriksson
Lars Erik Eriksson

– Utvecklingsfasen är till stor del över. Nu arbetar vi intensivt med de klinikkontakter vi har byggt upp för att ta steget över i försäljning.
Enligt Eriksson är de fastställda målen lika klara som höga.
– Målsättningen är att vi ska visa vinst år 2018. Målet är att vi inom fem till tio år ska ha en marknadsandel inom vårt segment när det gäller cancerbehandlingar på mellan fem och åtta procent. Och det på en marknad som är värd omkring 12 miljarder kronor, berättar han.
För att finansiera kommersialiseringen av produkten så tar CLS in nytt kapital genom en företrädesemission på drygt 20 miljoner kronor. CLS  behandlingsmetod, som baseras på omfattande forskning, innebär att man med laser värmer upp själva cancertumören för att därigenom aktivera kroppens immunförsvar. De kliniska studier som påbörjades under förra året förväntas slutföras under 2016. CLS har genomfört studierna tillsammans med 7 kliniker i Europa, bland annat i Tyskland, Frankrike, Italien och Portugal.
– I Porto i Portugal behandlades i maj förra året en man som led av cancer i bukspottkörteln med vår metod. Behandlingen gick som planerat och patienten mår idag, efter omständigheterna, väl. Men det är ännu för tidigt för att göra en utvärdering av behandlingens effekt, säger Eriksson.
– I slutet av förra året behandlades två patienter i Sverige som led av hudcancertypen malignt melanom, fortsätter han.
Marknadsintroduktionen av företagets produkt har redan påbörjats. Men försäljningen förväntas ta fart under 2017. Den kommersiella satsningen kommer att ske i de länder där CLS redan är närvarande i form av de redan etablerade samarbetena.
– Men vi har också märkt ett stort intresse i USA. Där har vi nu fått ett godkännande att sälja vårt system, och vi är i gång med samarbeten med ett par kliniker. Vidare har vi knutit kontakter med partners i Kina, Japan och Sydkorea, säger Eriksson.
En av bolagets stora konkurrensfördelar är låga kostnader för behandlingsmetoden. En behandling kostar omkring 20 000 kronor. Andra cancerbehandlingar, som med hjälp av läkemedel aktiverar kroppens immunförsvar, kostar mellan 800 000 och 1 miljon kronor för en behandling.
– Vi kommer att ta betalt för det engångsmaterial som behövs för behandlingen, vilket alltså är 20 000 kronor. Vidare kommer vi att hyra ut den tekniska utrustningen, som är en lasermodul. Vi kommer att ta betalt för utbildning och service, vilket också det genererar intäkter, berättar Eriksson.
TranbergWide2
CLS:s målsättning baseras på en analys av hur dagens cancerbehandling ser ut generellt, samt vad CLS i det sammanhanget kan erbjuda. Lars-Erik Eriksson berättar att endast 20 procent av alla cancerpatienter svarar positivt på de behandlingar som i dag finns inom det aktuella segmentet.
– Den stora möjligheten ligger i en kombination av flera olika behandlingar, där vår behandling ingår som en del. Lyckas vi med det så kommer siffran 20 procent att öka, säger Eriksson.
Emissionslikviden kommer att delvis användas till att finansiera slutfasen av den pågående kliniska studien. Men främst handlar det alltså om marknadsföring med siktet på en bredare lansering av produkten i Europa. Aktiviteterna kommer då främst att bestå av att knyta nya kontakter för fler samarbeten samt att presentera produkten, både i form av rapporter, presentationer och undervisning.
– Vi har inte löst cancergåtan. Men vi kan ha kommit en bit på väg, och vi har en del i den fortsatta processen, säger Eriksson.

Denna artikel kommer från Investerarbrevet#2 2016

  • För informationsmemorandum klicka här.
  • För anmälningssedel för teckning av aktier klicka här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev