Home Nyheter Intervju: Immunicums vd Jamal El-Mosleh om nya studien

Intervju: Immunicums vd Jamal El-Mosleh om nya studien

Intervju: Immunicums vd Jamal El-Mosleh om nya studien

2 februari, 2016

Göteborgsbolaget Immunicum har bjudit marknaden på ett intensivt informationsflöde de senaste dagarna. BioStock kontaktade bolagets vd Jamal El-Mosleh, som hade en stund över för att kort kommentera nyheterna om bolagets njurcancerstudie och den nya kliniska studien med bolagets adenovirus-vektor.
Jamal El-Mosleh, vd Immunicum, i förra veckan berättade ni om framsteg i er fas II-studie på njurcancer, och igår kom PM om att Akademiska i Uppsala fått klartecken för att starta en ny klinisk studie med er adenovirus-vektor. Det går bra nu?
– Som vanligt är det mycket aktivitet i bolaget och det stämmer att vi gör framsteg inom olika områden. Adenovirus-vektorn har som onkolytisk behandling fått klartecken för klinisk studie inom en indikation som Immunicum inte äger rättigheterna till. Dock är det ett bra sätt för oss att verifiera denna teknologiplattform inom ett mycket spännande applikationsområde.
Om vi börjar med nyheten om njurcancerstudien: Inga biverkningar rapporterade och ni ser tydliga indikationer på effekt hos er kandidat INTUVAX. Det låter väldigt positivt?
– Vi ser tydliga indikationer på en tumörspecifik immunaktivering hos de patienter som har behandlats med INTUVAX och det är naturligtvis mycket positivt. Som vanligt vill jag vara försiktig med att dra för stora växlar på detta då patientunderlaget fortfarande är begränsat och data därmed får anses vara preliminär. Men det ser absolut ut att gå åt rätt håll.
Hur påverkar de här fynden chanserna till fortsatt framgång för kandidaten, som du ser det?
– Förutsättningarna för INTUVAX framgång har ju inte försämrats i alla fall. Vi ser fram emot att samla mer data nu för att kunna uttala oss mer säkert.
Ni inleder nu patientrekrytering till studien i flera länder och räknar med att alla 90 patienter ska vara rekryterade i år. Vad händer sedan?
– 
Data samlas in kontinuerligt men kräver tid att sammanställas och analyseras. Det är först när vi har data från samtliga patienter som vi kan uttala oss mer konkret om framtiden. Målsättningen är dock att licensiera ut INTUVAX till en partner som kan slutföra de sista delarna i den kliniska utvecklingen samt ansvara för marknadsföring och försäljning.
Vad kan du berätta om den nya studien i Uppsala, mer än att det handlar om patienter med neuroendokrina tumörer?
– 
Det handlar alltså om ett onkolytiskt virus som har tagits fram med hjälp av Immunicums adenovirus-vektor-teknologi. Onkolytiska virus är virus som infekterar cancerceller och får dem att “sprängas” när de replikerar sig i cellerna. Uppemot 35 patienter kommer att behandlas varav de 12 första successivt kommer att bli behandlade med högre doser för att kunna utröna eventuella biverkningar. När man har fastställt en dos som anses tolerabel så kommer resterande patienter att utvärderas främst med avseende på effekt.
Om resultaten inom denna indikation blir lyckade och produkten säljs vidare har ni rätt till royalties, hur ser du på värdepotentialen i projektet?
– 
Det är så klart svårt att uttala sig om värdet innan vi vet hur effektiv behandlingen är, men de stora värdena för Immunicum ligger i potentialen att använda vektorn för onkolytisk behandling även inom andra indikationer än neuroendokrina tumörer, även om vi har rätt till viss ersättning också på detta område.
Immunicum äger alltså rättigheterna för det här adenoviruset inom alla övriga tillämpningsområden utöver neuroendokrina tumörer. Kommer ni att satsa på utveckling inom fler indikationer framöver?
– Om den planerade studien visar bra resultat så kanske vi bestämmer oss starta egna studier med onkolytiska virus fast på andra cancerformer, alternativt så försöker vi direkt utlicensiera vektorn för onkolytisk behandling. Vi får se hur data ser ut och bestämma oss därefter.
Avslutningsvis, vad ser du själv fram emot mest i Immunicums närmaste framtid, säg det kommande halvåret?
– Vi har tre pågående kliniska försök idag hos patienter med njur- och levercancer samt GIST (Gastrointestinal stromacellstumör, reds anm). Viktigast för oss blir att fullfölja den planerade patientrekryteringen i dessa studier och samla in viktig data som vi kan använda som underlag inför vår kommande utlicensiering av INTUVAX.
BioStock publicerade även en artikel i samband med att Immunicum uppdaterade marknaden om sin pågående njurcancerstudie, som du hittar här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev