Home Nyheter NeuroVive och Isomerase har flera ej offentliggjorda projekt i pipen

NeuroVive och Isomerase har flera ej offentliggjorda projekt i pipen

NeuroVive och Isomerase har flera ej offentliggjorda projekt i pipen

29 januari, 2016

MattGregory
Matt Gregory, vd Isomerase Therapeutics

I januari månads nyhetsbrev ifrån NeuroVive presenterar bolaget en intervju med Matt Gregory, vd och en av grundarna av det brittiska bioteknikföretaget Isomerase Therapeutics Ltd som NeuroVive förvärvat en tioprocentig ägarandel i. BioStock återger nedan intervjun med Matt Gregory i sin helhet.
Hur skulle du beskriva Isomerase för de NeuroVive-aktieägare som inte känner till ert bolag?
– Isomerase är ett bolag med omkring 20 anställda som sysslar med innovation och teknologisk utveckling av läkemedel. Vi grundades 2012 med bas i före detta Biotica Technology och har en egen anläggning strax utanför Cambridge i Storbritannien. Vi är experter inom syntetisk kemi, biologi och bioteknik men vi har särskilt valt att specialisera oss inom genetisk manipulering av mikrobiella celler för att kunna förändra de kemiska föreningar som de producerar. Företaget satsar på att hela tiden utveckla tekniker inom biosyntetisk utveckling och naturliga kemiska substanser som gör att kan vi bibehålla den världsledande ställning vi har i branschen idag.

Kommer delförvärvet att innebära några praktiska förändringar i samarbetet mellan Isomerase och NeuroVive?
– Den största skillnaden är att vi nu kan dela gemensamma mål. NeuroVive kommer som en följd av förvärvet också ha en observatörsplats i vår styrelse.

Finns det planer på helt nya projekt som du tror att NeuroVive och Isomerase kan utveckla tillsammans?
– Vi lägger mycket tid på att granska nya potentiella projekt tillsammans med NeuroVives team och vi har ett flertal icke offentliggjorda projekt som befinner sig på ett tidigt stadium där vi idag arbetar tillsammans. Vi granskar kontinuerligt existerande och nya projekt för att försäkra oss om att vi fokuserar på den mest lovande delen av portföljen, det vill säga den som har störst sannolikhet att lyckas och potential att leverera avkastning till aktieägarna.

Hur går arbetet med att välja en läkemedelskandidat till när det gäller NVP015? 
– Arbetet följer ett ganska tydligt mönster. I början skapar man en profil för produkten, dvs de egenskaper man vill att substansen ska ha. Därefter designas screeningtester för att kunna detektera dessa egenskaper.
Alla nya substanser får sedan gå igenom dessa tester och utifrån resultaten utformar vi ny kemi, baserat på vad vi lärt oss från denna data. Nästa steg är att utföra mer avancerade tester på det mindre antal substanser som har de önskade egenskaperna i denna fas av utvecklingen. Till slut har vi en grupp kandidater för preklinisk utveckling, som testas ytterligare i form av bland annat bredare effektstudier samt mer detaljerad toxikologi och farmakokinetik. Därpå väljs en läkemedelskandidat ut till den formella kliniska utvecklingen.
När det gäller NVP015-projektet har vi tagit fram och testat ett stort antal substanser och utifrån den data vi har samlat in har vi nu begränsat antalet till en mindre grupp kandidater för preklinisk utveckling. Vi hoppas kunna välja slutgiltig läkemedelssubstans för klinisk utveckling under 2016.

Utöver arbetet med att välja en huvudkandidat för NVP015-projektet, vad ser du som prioriterade områden under 2016 för Isomerase, och vilka av dessa påverkar NeuroVive?
– Vi fokuserar på NVP019 och går nu vidare med att skala upp tillverkningen och färdigställa den formella utvecklingen inför kommande kliniska studier. Vi har som sagt även ett antal andra icke offentliggjorda projekt som vi arbetar med tillsammans med NeuroVive som vi hoppas kunna publicera mer information om snart. Av dessa kommer några att utvecklas av NeuroVive medan vi i andra fall komma att leta efter en tidig samarbetspartner, i likhet med hur vi gjorde med NVP018.

Vilka andra bolag samarbetar ni med idag? Ser du potentiella kopplingar mellan dem och NeuroVive? 

– Under 2015 hade vi samarbeten med fler än tio olika bioteknik- och läkemedelsbolag världen över, och vi har ett stort nätverk med akademiker, forskningsorganisationer och sjukvårdspersonal som vi har samarbetat med tidigare. En del av dessa är potentiella samarbetspartners till NeuroVives olika projekt, medan andra är viktiga för utvecklingen inom olika projekt, exempelvis ökning av produktionskapacitet.
Hur känner du inför att NeuroVive har förvärvat en andel i det bolag du varit med och grundat?
– Samtliga här är mycket nöjda över att kunna fördjupa det här samarbetet. Vi har ju arbetat tillsammans med NeuroVives team sedan vi grundade bolaget och det har alltid varit ett stort nöje. Men det här avtalet bekräftar förstås att det är mycket mer än ett ”vanligt” samarbete: våra kompetenser kompletterar varandra mycket väl och vi är övertygade om att vi tillsammans kan utveckla läkemedel på ett innovativt och effektivt sätt, avslutar Matt Gregory, vd och medgrundare av Isomerase Therapeutics Ltd.
BioStock har även vid ett tidigare tillfälle publicerat en intervju med Matt Gregory, som du hittar här.
I samband med att förvärvet av Isomerase blev känt intervjuade vi även NeuroVives tf vd Jan Nilsson, en intervju som du kan läsa här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev