Home Okategoriserad A1M Pharma rusar vidare mot fas I-studier

A1M Pharma rusar vidare mot fas I-studier

A1M Pharma rusar vidare mot fas I-studier

18 januari, 2016

A1M Pharma meddelade så sent som förra veckan att man träffat Läkemedelsverket och diskuterat det tänkta studieupplägget för bolagets läkemedelskandidat mot havandeskapsförgiftning. I en intervju med BioStock berättade bolagets vd Tomas Eriksson att man från myndighetshåll inte haft några anmärkningar på studiedesignen, och att tidsplanen för vägen fram mot kliniska studier löper som planerat.
Idag kom ytterligare en bekräftelse på att arbetet fortlöper enligt plan, när A1M Pharma gick ut med PM om att man valt att fördjupa och förlänga det samarbetsavtal om tillverkning av bolagets läkemedelskandidat man haft sedan i juni förra året. I och med detta passerar A1M Pharma en viktig milstolpe, när man nu inleder och genomför den sista delen av det prekliniska programmet inför toxikologiska tester och fas I-studier med sin läkemedelskandidat för havandeskapsförgiftning i människa.
I bolagets pressmeddelande namnges inte den europeiska kontraktstillverkaren man har avtal med, men enligt uppgifter BioStock tagit del av så rör det sig om läkemedelstillverkaren Richter-Helm BioLogics. Nu pågår tekniköverföring och processutveckling för att förbereda för storskalig tillverkning i enlighet med riktlinjerna för god tillverkningssed (GMP). Detta är en förutsättning för att få utöka studierna och påbörja kliniska studier i människa.
En intressant detalj i sammanhanget är att Richter-Helm delägs av det multiinternationella läkemedelsbolaget Gedeon-Richter. I den analysserie om A1M Pharma som BioStock publicerade i höstas luftas möjligheten att Gedeon-Richter i förlängningen skulle kunna vara en tänkbar licenstagare av bolagets läkemedelskandidat och diagnostikmetod för havandeskapsförgiftning.
I analysseriens tredje del presenterar vi även ett SOTP-värde för såväl behandlingen som diagnostiken, se nedan.

Läkemedelskandidat Projekt Indikation Lanseringår Ej riskvägt SOTP/Aktie Riskvägt SOTP/Aktie Nuvärde SOTP/Aktie
Diagnostik Diagnostik Preeklampsi 2019 28 kr 8,00 kr 5,30 kr
A1M Preeklampsi 2023 120 kr 9,90 kr 4,30 kr
A1M Njurskador 2024 104 kr 6,60 kr 2,60 kr
Summa 252 kr 24,50 kr 12,20 kr

Läs den fullständiga analysserien om A1M Pharma från BioStock:
A1M Pharma – Analys del 1
A1M Pharma – Analys del 2: Diagnostik preeklampsi
A1M Pharma – Analys del 3: Medicinsk behandling preeklampsi
A1M Pharma – Analys del 4: Njurskador

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev