Home Okategoriserad Intervju BrainCool: "Vi ser en betydande marknad inom flera idrotter"

Intervju BrainCool: "Vi ser en betydande marknad inom flera idrotter"

Intervju BrainCool: "Vi ser en betydande marknad inom flera idrotter"

18 december, 2015

BrainCool AB har nyligen i flera pressmeddelanden gått ut och berättat om bolagets satsning på idrottsmedicin med fokus på medicinsk kylning i samband med hjärnskakningar. En klinisk studie på ishockeyspelare är initierad och igår torsdag meddelade bolaget även att man startar ett dedikerat dotterbolag för verksamhetsområdet idrottsmedicin, samt att man kommer att utreda olika alternativ för avknoppning eller försäljning av det nya bolaget. BioStock bad BrainCools VD Martin Waleij att kommentera den snabba utvecklingen.
Först och främst vill vi gärna få bekräftat: Är PolarCap System och er nya inriktning mot hjärnskakningar samma projekt som tidigare i era bolagspresentationer benämnts “Projekt XXX”?
– 
Ja, vi har fört en dialog med ett antal forskare inom området och analyserat marknaden under året, och vi har även arbetat med utveckling och tester av produkten, Polar Cap System.
BrainCool satsar på medicinsk kylning som behandling vid hjärnskakning. Hur ser standardbehandlingen vid hjärnskakning ut idag, och vilka tidigare forskningsrön baserar ni er satsning på?
Det finns ingen bra behandling på marknaden idag, och medicinsk kylning är intressant eftersom problemet som uppstår vid hjärnskakning är en hjärnskada, egentligen en lättare form av traumatisk hjärnskada (mild TBI) där hjärnkylning bör kunna vara en bra behandlingsmetod. I vår analys har vi sett att svårare fall av TBI är komplicerade att kyla ned, då skador på huvud och hjärna är så svåra att det är svårt att nå resultat, men i de mildare fallen av TBI ser vi stora möjligheter.
En viktig orsak till att hjärnskakning som inträffar t.ex. under pågående hockeymatch kan ge svåra besvär, är att kroppstemperaturen och därmed blodets och hjärnans temperatur under match ofta uppgår till cirka 39º C vilket innebär att hjärnans behov av syre och glykos är förhöjt och därmed ökar risken för celldöd. Ett stort antal studier har också visat att tiden från att skadan inträffar fram till sänkning av hjärnans temperatur är kritisk.
Ni har fått etikgodkännande för en studie med ishockeyspelare redan för denna säsong och ni har samarbeten på plats med två elitklubbar. Betyder det att den första spelaren i studien teoretiskt sett kan få behandling med er metod redan i nästa SHL-match?
– Vi har startat tester på spelarna, och uppföljning kommer ske både med biomarkörer men även faktiska markörer där symtomen i efterförloppet utvärderas enligt en etablerad fråge- och bedömningsskala (Sport Concussion Assessement Tool-3rd edition (SCAT3)). Blodprover tas på alla spelare för skapa ett basvärde för bestämning av biomarkörer för hjärnskada vilka sedan jämförs med blodprover under säsongen vid skador på match eller träning.
Enbart i de två högsta ishockeyligorna i lilla Sverige finns ett trettiotal klubbar. I USA finns drygt en halv miljon ishockeyspelare registrerade som medlemmar i branschorganisationen USA Hockey, och då är inte proffsligorna inräknade. Har ni räknat på hur många hockeyklubbar det finns totalt i världen som skulle kunna vara aktuella för att köpa er produkt om den visar sig fungera som ni hoppas?
– Vi har gjort en marknadsanalys för olika idrotter där vi ser att vår produkt skulle göra skillnad. Inte bara inom ishockey och amerikansk fotboll, där problemet med hjärnskakningar ligger högt på agendan, utan även inom en rad andra idrotter. Förutom olika kampsporter finns det t.ex ett stort problem inom ridsport med fall och skallskador, där det bara i Sverige finns över 900 ridsportklubbar.
I USA drivs de här frågorna naturligtvis delvis av de stämningar från före detta spelare som gjorts mot NHL och NFL, men det finns också ett rent ekonomiskt värde för klubbarna i att få tillbaka sina skadade aktiva spelare tidigare till spel.
Vi ser en betydande marknad inom flera idrotter men ishockey är en lämplig startpunkt för oss. Dels är den kliniska evidensen direkt generaliserbar till andra idrotter, dels finns det en stor medvetenhet och ett synliggörande av problemet inom svensk ishockey.
Hur länge beräknar ni att er studie med hockeyspelare kommer att pågå innan ni kan börja utvärdera resultaten?
– Det är svårt prognosticera antalet skador som uppstår. Det är en öppen studie, och med tiden kan antalet deltagare utökas. Vi tror dock även att vi kommer kunna skapa klinisk evidens inom akutvården.
Hur ser du på den totala marknadspotentialen om er vision för produkten besannas och PolarCap System blir förstahandsvalet för behandling av hjärnskakning?
Det rör sig om en betydande marknad, jag är dock inte redo att gå ut publikt med vår marknadsanalys i nuläget.
Ni fokuserar initialt på hjärnskador inom idrotten, men öppnar även upp för att behandling av hjärnskakning vid akutmottagningar kan vara ett framtida alternativ. Varför har ni valt att börja med idrottsskador och vad skulle kunna få er att satsa även på akutvården?
– Det finns ett stort intresse för den här problematiken inom idrotten, och projektet startade faktiskt genom att vi blev kontaktad av en ledande forskare inom idrottsmedicin. Det finns också ett stort marknadsbehov. En fördel som gör det lämpligt att starta med kylning av ishockeyspelare som drabbas av hjärnskakning är att läkare och övrig vårdpersonal finns närvarande då skadan inträffar; kylning kan således påbörjas inom bara några minuter efter inträffad skada.
Det har även visats att upprepade hjärnskakningar som uppstår inom en kortare tidsperiod, och/eller hjärnskakningar som uppstår trots att det utlösande våldets kraft är ringa, är särskilt farliga. Upprepade hjärnskakningar ses ofta inom bl.a ishockey där hjärnan inte läkt färdigt efter den första smällen. Ofta krävs också en lång rehabiliteringsperiod innan en drabbad spelare åter kan spela matcher och dessvärre leder upprepade hjärnskakningar inte sällan till att spelare tvingas avsluta sina aktiva karriärer i förtid.
Sedan ser jag givetvis också en fördel i att vi har en väldigt “PR-vänlig” produkt som kommer att hjälpa till att både sätta fokus på hjärnkylning och stärka bolagets varumärke.
Marknadspotentialen är dock även stor inom akutsjukvården och jag räknar med att vi kommer påbörja studier även inom det området, vilket även kommer att gynna idrottsmedicin-segmentet. 
Hur stort har intresset varit från hockeyrörelsen sedan ert offentliggörande av den nya satsningen?
– Det har varit stort. Flera klubbar och spelare har varit i kontakt med oss. Problemet berör alla och alla har någon i sin närhet som varit tvungen att sluta på grund av hjärnskakningar, på både senior och junior nivå.
I första läget kommer vi främst arbeta med de kontakter vi har genom de två första referensklubbarna vi startar med. De ser ett värde att vara first movers, och när vi kommer igång med behandling av patienter/spelare kommer vi ta tillvara på medieintresset för vårt projekt, givetvis under förutsättning att medgivande till det ges av spelarna.
Ni startar ett dotterbolag för den här verksamheten omgående, vad ligger bakom den strategin?
– Dotterbolaget kommer att fokusera på idrottsmedicin och styrelsen gör bedömningen att det skapar större värden att direkt renodla verksamheten inom de olika marknadssegmenten, vilket faktiskt hälso-/sjukvård och idrottsmedicin är. Vi anser även att det kommer belysa dotterbolagets värde på ett bättre sätt, vilket i sin tur kommer att underlätta en avyttring eller utdelning av bolaget till våra aktieägare. Det tydliggör och stärker även bolaget i sin strategi att visa att vi kan skapa värden inom flera områden med vår teknik. 
Ni har sedan tidigare erfarenhet av att göra en utdelning av bolag enligt lex ASEA?
– Ja, faktum är att BrainCool AB är utdelat enligt lex ASEA, från det tidigare moderbolaget Dignitana AB, som i dagarna för övrigt har fått FDA godkännande för sin produkt DigniCap, vilket är härligt! Dignitana har för övrigt blivit enormt uppmärksammande i amerikansk media. Där har vi ett bra exempel på en PR-vänlig produkt, något jag även tror kan komma att gynna BrainCool i samband med kommande USA-aktiviteter.
Oavsett hur en avknoppning görs så kommer dock BrainCool AB och dotterbolaget att ha flera direkta samarbetsområden, något som kommer att gynna bägge bolagen, inom såväl klinik som produktion och PR, avslutar Martin Waleij, VD BrainCool.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev