Home Okategoriserad BrainCool satsar på ny indikation: hjärnskakning

BrainCool satsar på ny indikation: hjärnskakning

BrainCool satsar på ny indikation: hjärnskakning

10 december, 2015

BrainCool meddelar idag att man utökar sin projektportfölj med ytterligare en indikation, lättare traumatiska hjärnskador, eller hjärnskakningar. Experimentella studier talar för att kylning av hjärnan kan minska de neurologiska skadorna även vid traumatiska hjärnskador. Bolaget kommer initialt att fokusera på hjärnskakning inom idrotten, och har fått etikgodkännande för en klinisk studie på ishockeyspelare som skall utföras redan under innevarande säsong (2015-2016) i samarbete med två svenska elitklubbar samt forskare och läkare vid Skånes Universitetssjukhus.
Hjärnskakningar är ett stort problem inom flera kontaktsporter såsom ishockey, fotboll, hästsport och kampsport. I USA drabbas, enligt American Academy of Neurology, varje år omkring 10 – 15 % av alla idrottsmän av hjärnskakningar i samband med att de utövar idrott.
Bolaget meddelar att det även kan bli aktuellt med kliniska studier på akutmottagningar inom sjukvården, samt inom andra sporter, för att bredda den kliniska evidensen för kylning som behandlingsmetod vid hjärnskakningar. Klinisk evidens inom t.ex. ishockey är direkt generaliserbar till andra idrotter där hjärnskakningar är vanligt förekommande som inom fotboll, kampsporter av olika slag, amerikansk fotboll och inom ridsport.
– Bolaget ser en stor potential inom olika idrotter. Vår första studie sker inom ishockeyn som uppmärksammat problemet och där man arbetar aktivt för att förebygga skador. Vi har under året arbetat och testat produkten Polar Cap® System, ett portabelt kylsystem med hög effekt, som kommer att användas för att sänka hjärnans temperatur hos ishockeyspelare genom nedkylning av skalp och hals via cirkulerande kall vätska i en mössa och halskrage. Då vi nu har erhållit ett godkännande på etikansökan för vår kliniska pilotstudie med två ishockeylag samt genomfört ett antal tekniska tester och lämnat patentansökningar på den kliniska applikationen, väljer vi nu att offentliggöra vår satsning, säger BrainCools vd Martin Waleij
Utökningen av BrainCools portfolio med ytterligare indikationer inom ramarna för utvecklingen av befintlig teknik ligger väl i linje med bolagets uttalade strategi att bygga värde genom tekniska och kliniska synergier. Den redan varumärkesskyddade produkten PolarCap System för kylbehandling vid hjärnskakningar är således en kombination av det portabla kylsystemet Cooral System och de kylpads som används tillsammans med bolagets andra produkt, BrainCool System. Cooral System, som även används vid affärsområdet onkologi kommer enligt bolaget även att kunna ha framtida tillämpningar inom t.ex. ambulanssjukvård och neonatalvård, även om dessa områden i nuläget får stå tillbaka för bolagets högre prioriterade projekt.
Det är tydligt att BrainCools vd Martin Waleij ser positivt på möjligheterna för det nya affärsområdet.
– Vi går nu in i klinik med vår produkt och visionen är klar och tydlig; PolarCap® System har förutsättningar att bli ett förstahandsval vid behandling av hjärnskakning, varumärket är redan godkänt i både Europa och USA, två patentansökningar har lämnats in för kylapplikationen för huvud och nacke samt att vi arbetar med att förstärka vårt IPR skydd för produkten, säger Martin Waleij.
BioStocks kommentar: Genom sin satsning mot det nya indikationsområdet lättare traumatisk hjärnskador, i folkmun kallat hjärnskakningar, adresserar BrainCool ett stort problem inom många idrotter. Dagens behandlingsalternativ vid en inträffad hjärnskakning inskränker sig i princip till vila och observation, och kan bolaget ta fram en produkt som blir “branschstandard” är den potentiella marknaden enorm. Faller den kliniska studien på svenska ishockeyspelare väl ut kan metoden snabbt få stor medial uppmärksamhet och därmed även på kort tid vinna bred acceptans, då hjärnskakningar är ett växande och alltmer omdebatterat problem inom denna sport där spelet blir allt snabbare och smällarna hårdare. Enbart bland hockeyklubbarna i Skandinavien finns gott om potentiella kunder, och än intressantare blir det om vi tittar på USA där drygt en halv miljon spelare finns registrerade enbart i amatörorganisationen Hockey USA, utöver de olika proffsligorna. Lägg därtill andra idrotter som fotboll – världens största sport till antalet utövare – samt amerikansk fotboll med över en miljon aktiva spelare, olika kampsporter och ridsportklubbar, så blir potentialen snabbt svindlande, även om vi inte räknar in de framtida möjligheterna för behandling av hjärnskakningar inom akutsjukvården. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev