Home Nyheter A1M: Uppdaterad analys från Börshandlat

A1M: Uppdaterad analys från Börshandlat

A1M: Uppdaterad analys från Börshandlat

3 december, 2015

En uppdaterad analys från Börshandlat av A1M Pharma, som publicerades idag, landar i slutsatsen att potential till betydande värdeökning finns på sikt. För bolagets läkemedelskandidat mot havandeskapsförgiftning finns chans till blockbusterstatus vid framgång, och man ser att projektet för tidig diagnostik är både riskreducerande och ökar avkastningspotentialen. Man ser även positivt på de olika tidiga forskningsfynd som indikerar ett bredare terapeutiskt användningsområde för proteinet A1M.
Nedan följer en sammanfattning av några av de styrkor och potentiella kommande kurstriggers som lyfts fram i analysen. Du kan även läsa hela analysen från Börshandlat här.

– Bolagets primära läkemedelskandidat, A1M001 för havandeskapsförgiftning, förväntas gå in i tox-/säkerhetsstudier under innevarande kvartal, substansen är således förhållandevis nära kliniska prövningar på människa.

– Särläkemedelsstatus har redan beviljats från den europeiska läkemedelsmyndigheten, vilket ger tio års marknadsexklusivitet från ett eventuellt godkännande.

– Ett framtida godkänt läkemedel mot havandeskapsförgiftning har klar blockbusterpotential, dvs potential att nå en årlig försäljning överstigande en miljard dollar, kalkylerat utifrån de årliga hälsovårdskostnaderna för patienter med havandeskapsförgiftning i USA, Europa, Asien, Australien och Nya Zeeland som uppgår till cirka 45 miljarder dollar.

– Konkurrerande substanser riktas generellt mot behandling av symptomen av havandeskapsförgiftning i syfte att fördröja sjukdomsutvecklingen så att en normal graviditet kan genomföras. A1M Pharmas läkemedelskandidat har däremot potential att bli ett botemedel tack vare sin uppvisade förmåga att reparera strukturella förändringar i moderkakan. Detta skulle innebära en betydande konkurrensfördel om resultaten kan bekräftas i kliniska studier.

– Bolagets projekt som syftar till att utveckla ett tidigt diagnostiskt test för havandeskapsförgiftning kan ge en snabbare väg till marknaden och ett kassaflöde än läkemedelsutvecklingen, och skulle framgent även kunna finansiera denna.

– Förhandlingar kring ett licensavtal/utvecklingsavtal inför kommersialisering av diagnostikprojektet kan ligga förhållandevis nära i tiden. Nästa steg i utvecklingen är teknisk optimering, vilket sker i nära samråd med en potentiell partner.

– Diagnostikmarknaden inom mödravård är mycket stor och bedöms av branschanalysföretaget Frost & Sullivan nå ett värde av 1,6 miljarder dollar år 2017. Diagnostik av havandeskapsförgiftning innefattar endast en del av den kakan, men marknaderna i USA, Europa och Japan är enligt A1M Pharmas egna beräkningar värda 2,1 – 2,7 miljarder kronor per år.

– Potentialen till en licensaffär för diagnostiken bör vara god då A1M Pharmas diagnosmetod har visat högre prediktionsvärden än andra diagnosföretags biomarkörer även utan kompletterande dopplerultraljud, vilket gör att A1M Pharmas diagnostiska test är mer kostnadseffektivt och att det framstår som mycket konkurrenskraftigt.

– A1M Pharmas projekt inom njurskydd har mycket stor affärspotential då tillfredsställande behandlingsalternativ saknas och patientpopulationen är betydande. Totalt drabbas mer än 12 miljoner människor av akut njurskada vilket resulterar i omkring 700 000 dödsfall per år. Enbart i USA uppgår de årliga intensivvårdskostnaderna till ungefär tio miljarder dollar.

– Läkemedelsjättar som Pfizer och Abbott har de senaste åren visat stort intresse för forskningsbolag med lovande läkemedelskandidater riktade mot behandling av akut njurskada, och har betalat stora summor även för projekt i förhållandevis tidig klinisk fas.

– Proteinet A1M har bred potential att ingå i ytterligare läkemedel för fler indikationer, t ex inom åderförkalkning där provrörsforskning visat lovande resultat som indikerar att A1M har en motverkande och reparerande funktion mot oxidation av blodfetter, den process som är huvudorsaken till att sjukdomstillståndet uppstår. Inom åderförkalkning saknas idag ett botemedel, dock säljs årligen förebyggande läkemedel för mångmiljardbelopp i dollar.

– Fynd som gjorts i grundforskning på substansen har också visat att A1M kan ha en viktig roll vid sårläkning. Sårläkningsmarknaden inom EU, USA och Japan uppges vara värd över tio miljarder euro per år.

Förutom denna digra lista med styrkor och potentiella triggers, lyfter Börshandlats analys även fram fördelar som att A1M Pharma under de senaste månaderna har förstärkt organisationen med nyckelroller inom inte minst affärsutveckling, inklusive kompetens inom licensaffärer, samt att man har erhållit flera nya patentgodkännanden inom bolagets huvudprojekt och nu har en stark patentportfölj. Sist men inte minst har bolaget, med nyligen påfylld kassa, en betryggande stark finansiell ställning.
Läs hela analysen från Börshandlat här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev