Home Okategoriserad 16 nyckelpersoner i A1M Pharma tecknar optioner

16 nyckelpersoner i A1M Pharma tecknar optioner

16 nyckelpersoner i A1M Pharma tecknar optioner

23 december, 2015

En extra bolagsstämma i A1M Pharma beslutade i början av november om en riktad emission av totalt 2000 000 teckningsoptioner i ett incitamentprogram. 765 000 av teckningsoptionerna har nu förvärvats av inte mindre än sexton nyckelpersoner i bolaget.
Teckningsoptionerna berättigar till teckning av nya aktier i bolaget till en kurs
om 9,66 SEK per aktie. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna löper från den 1 november 2018 till och med den 1 december 2018. I skrivande stund står bolagets aktiekurs i 5,60 SEK.
De återstående teckningsoptionerna kan komma att användas i framtiden, exempelvis i
samband med rekrytering av fler nyckelpersoner. Det största antalet i denna första omgång, 225 000 st optioner, tecknades av A1M Pharmas vd Tomas Eriksson. Den totala fördelningen över de sexton nyckelpersonerna såg ut som enligt nedan:
Tomas Eriksson 225 000
Eddie Thordarson 150 000
Martin Austin 75 000
Cristina Glad 75 000
Magnus Gram 30 000
Gunnar Telhammar 30 000
Bo Åkerström 25 000
Stefan Hansson 25 000
Ulf Andersson 25 000
Lena Erlandsson 15 000
Lena Rosenlöf 15 000
Anneli Edström Hägerwall 15 000
Areej Khabut 15 000
Lars Jakobsson 15 000
Irene Larsson 15 000
Maria Allhorn 15 000

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev