Saniona presenterade igår bolaget och dess affärsstrategi för det kommande året vid ett investerarmöte anordnad av G & W Fondkommission. I den mycket sevärda presentationen bjöd bolagets vVD och CFO Thomas Feldthus på både en översiktlig och mer detaljerad genomgång av projektpipelinen i stort och de huvudkandidater man just nu fokuserar på, med Tesomet för diabetes typ 2 och NS2359 för kokainberoende i spetsen.

Du kan se hela den filmade presentationen inklusive slideshow här.