Pressrelease 2015-10-30

Nyhets- och analystjänsten BioStock, som sedan 2014 byggt upp en gedigen läsekrets genom att bevaka nordiska life science-bolag, tar in kommunikationskonsulten Laika Consulting som delägare. Laika Consulting kommer att bidra med finansiella resurser och kontakter i syfte att främja BioStocks pågående expansion.

BioStock startades hösten 2014 och har på kort tid byggt upp en betydande och stadigt växande läsekrets som följer bioteknik- och läkemedelsbranschen med stort intresse. I dagsläget har tjänsten omkring 10 000 unika läsare per månad. Genom att analysera och publicera nyheter och intervjuer med utvalda bolag på ett transparent och lättillgängligt sätt har BioStock vunnit gillande hos såväl investerare som bolagen inom sektorn.

För att kunna ta tjänsten till nästa nivå och bredda antalet bolag under bevakning har diskussioner förts om samarbete med lämpliga finansiärer, och valet föll på kommunikationskonsulten Laika Consulting. Laika Consulting ansvarar bland annat för IR-kommunikationen åt flera svenska noterade bioteknik- och läkemedelsbolag. Man driver även den egna nyhetsplattformen Investerarbrevet med en läsarräckvidd på över 700 000 läsare månatligen som ges ut i samarbete med Privata Affärer, Veckans Affärer och Svenska Dagbladet.

– Genom att ta in Laika Consulting som delägare får vi de förutsättningar som behövs för att kunna lyckas med vår planerade expansion där fokus ligger på att ta in fler bolag under bevakning. På sikt är vårt mål att bli en ledande analys- och nyhetstjänst inom bevakning av den framgångsrika och expansiva nordiska sektorn för noterade life science-bolag, säger Jonas Söderström, vd för BioStock.

– Jag är imponerad över att BioStock på så pass kort tid har lyckats bygga en relevant och uppskattad analys- och nyhetsplattform för den nordiska life science-sektorn. Det är dock viktigt att poängtera att BioStock även i fortsättningen kommer att vara ett fristående bolag, för att säkerställa dess egna röst som uppskattas av läsekretsen, säger Ingmar Rentzhog, vd för Laika Consulting.

Laika Consulting kommer framöver att tillföra kapital som möjliggör nysatsningar och därmed en breddning av innehållet på BioStock. Det första gemensamma projektet är en kostnadsfri webbutbildning med syfte att öka intresset och förståelsen för investeringar i life science-bolag. Denna satsning beräknas kunna lanseras redan i november.

Jonas Söderström är ansvarig redaktör för BioStock och har även utsetts till vd för det nybildade bolaget BioStock AB.

Kontakta Jonas Söderström för ytterligare kommentarer, förfrågningar om BioStocks tjänster eller för att boka intervju.

Tel: +46 (0)706 52 42 72
E-post: js@biostock.se