Lars Erik ErikssonEfter en kylig och blöt sommar återupptar vi vår serie intervjuer med nyckelpersoner i spännande bolag. I höstens första Söndagsintervju träffar vi Lars-Erik Eriksson, vd i Lundabaserade Clinical Laserthermia Systems, som är experter på att förstöra cancertumörer med hjälp av värme från laser. 

Kan du berätta lite om bakgrunden till att CLS bildades?
– Sammanlagt ca 20 år av forskning ligger bakom Professor Karl-Göran Tranbergs upptäckt att värme från laserstrålar har kapacitet att lokalt destruera en cancertumör, men också stimulera immunsystemet så att det angriper cancerceller, av samma typ, i en hel organism. 2006 grundades Clinical Laserthermia Systems (CLS) av Karl-Göran Tranberg, Pär Henriksson och Lars-Erik Eriksson i syfte att utveckla en kommersiell produkt, baserad på professor Tranbergs upptäckt, som kommer att användas av läkare i hela världen för imILTCLS-behandling av metastaserande cancer.

Vilket eller vilka är era viktigaste projekt i dagsläget?
– Vi genomför ett studieprogram i Europa, dels för att göra en teknisk utvärdering av produkten, dels för att få ytterligare kliniska data avseende behandlingsmetoden. Studierna är ett viktigt steg för att vår metod ska få acceptans på marknaden. I juni fick vi etikgodkännande för en studie på Karolinska Sjukhuset i Stockholm, där man ska behandla patienter med malignt melanom. Dessutom har vi ett antal klinikkontakter som vi jobbar med som kan leda till ytterligare studier eller behandlingar med stöd av det godkännande vi har i Europa. För drygt två månader sedan behandlades den första patienten, utanför studieprogrammet, med CLS metod. Behandlingen gick bra och inga komplikationer har förekommit.

Hur ser du på era befintliga eller framtida produkters marknadspotential på några års sikt?
– Fram till och med 2016 ligger fokus på att slutföra ett antal kliniska studier och etablera fem referenskliniker som utför behandlingar med vår teknik och metod. Onkologi är prioriterat inom samtliga sjukvårdssystem och intresset för immunterapi är stort. Cancerfallen ökar och orsakar mycket lidande och medför stora kostnader för samhället.

Vilken är den främsta styrkan i er affärsstrategi?
imILTanimerad– CLS kommer till marknaden med en produkt och metod som har möjlighet att tillgodose ett stort behov. CLS behandlingsmetod ger möjlighet för sjukhusen att behandla patienter med ett mindre ingrepp, vilket gör att patienten inte behöver stanna på sjukhuset utan kan åka hem efter behandling. Detta är i linje med vad sjukhusen eftersträvar eftersom varje inlagd patient innebär stora kostnader.

– CLS tillhandahåller, utöver en mobil behandlingsenhet, engångsmaterial för behandling av varje patient. Detta kommer att vara bolagets primära intäktskälla och innebära betydande försäljningsvolymer för bolaget. Vår produkt är idag godkänd för användande i Europa (CE) och USA (510(k)), vilket gör att den kan säljas både i Europa och USA.

Vad ser du som de största utmaningarna och riskerna för ert bolag?
– Vi har tuffa mål för de kommande två-tre åren och för ett bolag i den tidiga fas där vi befinner oss är de stora utmaningarna att hålla tempot och driva på alla involverade parter. När det gäller till exempel kliniska studier är konkurrensen stor – det pågår det idag totalt ca 5000 studier inom cancerområdet i Europa. Alla är i behov av patienter och att imILT prioriteras är något som vi är beroende av för att hålla den takt vi planerat. För att minimera risken att tappa tempo har vi bland annat utökat med studien vid Karolinska Sjukhuset för att får tillgång till fler patienter

Vilka är era viktigaste konkurrenter?
– Vår främsta konkurrens är redan etablerade behandlingsmetoder som läkarna är väl förtrogna med, så som kirurgi eller olika typer av immunstimulerande läkemedel. Men eftersom behovet av effektiva behandlingsmetoder är så stort finns det stort intresse för att kombinera olika typer av behandling och där är vår metod både intressant och relevant. Det finns ingen i dagsläget som har exakt samma utrustning eller metod som CLS.

Vad motiverar dig personligen främst i ditt arbete?
– Att kunna vara med och bidra till att hjälpa människor som har cancer, det är min största drivkraft. Cancer är en sjukdom som angår oss alla och har jag nu fått den här möjligheten så vill jag gärna lyckas.

Vad kan vi se fram emot under de närmaste 12 månaderna?
– Att fler patienter behandlas med imILT inom studierna och troligen även utanför studierna och att vi går in i någon typ av formaliserat samarbete i USA.

Vad upplever du som den största utmaningen med att driva ett publikt börsbolag?
– CLS har kunniga och intresserade aktieägare och tack vare dem har vi haft möjlighet att finansiera och driva verksamheten så här långt. I en bransch som medicinteknik krävs det också ett visst mått av uthållighet eftersom ledtiderna kan bli långa. Utmaningen är väl främst det regelverk vi har att förhålla oss till som publikt bolag, men det handlar ju i stor utsträckning om att skapa bra rutiner och det tycker jag att CLS har.

Var befinner sig CLS om fem respektive tio år?
– CLS metod lämpar sig för många olika typer av cancer, t ex i prostata, lever, njure, bröst, lunga, hud och bukspottskörtel. Tillsammans utgör de här fallen idag ca 6 miljoner patienter årligen, och vår målsättning är att 5-8% av dessa patienter ska behandlas med imILTCLS inom en tioårsperiod.

Varför ska man investera i ert bolag?
– CLS metod har potential att bli ett effektivt behandlingsalternativ, ensamt eller i kombination med andra metoder, för patienter med metastaserande cancer. Behovet är stort och växer för varje år. Vidare, med beaktande av normala risker för aktiehandel, är CLS i en marknad med ett allt större patientunderlag med behov av nya metoder för att behandla cancer. Vi ser företagsmässigt en stor potential i denna utveckling.

Klicka här för att besöka Clinical Laserthermia Systems hemsida.

 

BioStock_800Intresserad av kommande artiklar, analyser, intervjuer och nyhetsbrev från BioStock? Anmäl din e-postadress längst ner på denna sida så får du nya publiceringar direkt i din inbox när de publiceras. Följ oss även på Twitter och FacebookLäs även vårt senaste nyhetsbrev här: Nyhetsbrev #11