Idag startar en analysserie där vi kommer att gå igenom NeuroVives omfattande projektportfölj samt belysa bolagets internationella nätverk och samarbetspartners. I denna första del tittar vi närmare på bolagets ledande ställning inom sitt specialområde mitokondriell medicin. Vad är det som utmärker NeuroVive som börsbolag, och vad handlar mitokondriell medicin om?

NeuroVive – pionjärer inom mitokondriell medicinmitokondriell

NeuroVive anses vara bland de ledande bolagen i världen inom forskning och utveckling av mitokondriell medicin. Ett område som många utanför medicinvetenskapen kanske inte har så stor kunskap om. Mitokondrier finns i alla celler och är cellens motor som förser cellen med energi. Om mitokondrierna inte fungerar så får cellen inte nödvändig energi och dör. Förenklat så omvandlar mitokondrierna den näring i form av mat och dryck som vi sätter i oss till energi för cellen. Mitokondrierna är alltså helt avgörande för att cellerna och därmed också organen i kroppen ska fungera och att vi alla ska kunna kliva upp ur sängen varje morgon.

Mitokondriell medicin omfattar alla sjukdomstillstånd, såväl akuta som kroniska, där mitokondriernas funktion är nedsatt och därmed påverkar cellernas funktion negativt. Sådana akuta tillstånd är t ex efter en skallskada (TBI), upphört blodflöde till hjärnan (Stroke) och vid hjärtinfarkter där närliggande celler dör eller skadas då mitokondriernas funktion är kraftigt försvagad. Forskning och studier har visat att defekter på mitokondrierna kan ligga till grund för en mängd olika sjukdomstillstånd. Utöver hjärtinfarkt samt akuta eller kroniska hjärnskador så är även all typ av organsvikt och diabetes exempel på tillstånd som kan ha stor nytta av mediciner som kan stödja den mitokondriella funktionen.

NeuroVives primära fokus inom mitokondriell medicin är för akuta tillstånd. Bolaget utvecklar så kallade cyklofilinhämmare som effektivt skyddar mitokondriernas funktion och därmed kraftigt begränsar den primära skadeutvecklingen t ex vid hjärtinfarkt, traumatisk hjärnskada, stroke och akut organsvikt. Det finns också ett stort antal genetiska sjukdomar som direkt drabbar mitokondriernas funktion.

Utvecklingen inom detta intressanta forskningsområde har exploderat det senaste decenniet. Idag har nästan alla stora internationella läkemedelsbolag och akademiska forskningskluster egna avdelningar inom det mitokondriella forskningsområdet. Att NeuroVive från Lund, Sverige ligger i den absoluta framkanten inom de akuta medicinska områdena är något som successivt ökar intresset från övriga intressenter på marknaden.

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

NeuroVives forskningschef till lika medgrundare till bolaget, Eskil Elmér, leder forskningsgruppen och forskningsprojektet med huvudrubriken ”Mitokondriens roll vid neurodegeneration och organsvikt” vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Nedan en övergripande beskrivning av den pågående forskningen och inriktningen av forskningsledare Eskil Elmér.

Mitokondriell Medicin

Eskil ElmérForskningsledare: Eskil Elmér, läkare, FD, Docent

Medarbetare: Magnus Hansson, läkare, postdok, Eleonor Åsander Frostner, laboratorieingenjör, Fredrik Sjövall, läkare, Sigurdur Marelsson, läkare, doktorand, Johannes Ehinger, läkare, doktorand, Michael Karlsson, läkarstuderande, forskarstuderande vid sidan av utbildningen.

Forskningsprojekt: Mitokondriens roll vid neurodegeneration och organsvikt

För kroppens vävnader är omvandling av syrgas och näringsämnen till energi (ATP) av stor vikt, och detta särskilt vid sjukdomsprocesser. Mitokondrien är den organell som i nästan alla celler i kroppen svarar för effektiv ATP-produktion. Störningar av andningskedjans funktion genom t.ex. medfödda mutationer i mitokondriens arvsmassa, vid sjukdomsprocesser eller genom läkemedelsbiverkan, kan ge skador på det centrala nervsystemet och andra organ både hos barn och vuxna.

Målet för vår forskning är att klargöra mitokondriens roll för celldöd framför allt vid sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet men även vid organsvikt till följd av sepsis, ischemisk hjärtsjukdom samt läkemedelsbiverkan. Forskningen är inriktad mot utveckling av nya strategier för diagnostik, behandling och behandlingsutvärdering. Mer specifikt kommer vi att vidareutveckla och validera våra metoder för att undersöka mitokondriefunktion i kroppen och utveckla läkemedel som kan förbättra mitokondriefunktion hos barn med mitokondriesjukdom, och läkemedel som kan förhindra celldöd vid akuta och kroniska hjärnskador och även vid hjärtoperationer och efter ballongsprängning vid hjärtinfarkt.

Vi använder klassiska såväl som nyutvecklade metoder för att utvärdera mitokondriefunktion i djurmodeller, odlade celler och framför allt i patientprov. Vi har bland annat utvecklat en metod för att undersöka och följa mitokondriefunktion i blodceller. Blodprovstagning är ett förhållandevis skonsamt ingrepp och möjliggör upprepade undersökningar av i stort sett alla patientgrupper.

Mitokondriesjukdomar ter sig väldigt olika och många barn får inte korrekt diagnos bl. a. för att nuvarande diagnostik kräver invasiva ingrepp. Läkemedels- och kost-behandlingar som ofta kan vara besvärliga, saknar vetenskaplig evidens. Målet med vår nya blodcellsmetod är att underlätta diagnostiken av dessa barn så att fler får rätt diagnos, rätt medicin och slipper onödiga biverkningar från läkemedel och/eller kostförändring som inte ger effekt.

Det finns inga direkt nervcellsskyddande läkemedel tillgängliga trots att behovet och patientunderlaget är mycket stort. I samarbete med kemister och läkemedelsindustrin utvecklar och testar vi nya näringsämnen till mitokondrier som kan ersätta de kroppsegna ämnen som inte kan brytas ned vid tillstånd där mitokondrierna är hämmade eller defekta. Vi utvecklar och utvärderar också nya nervcellsskyddande läkemedel med förbättrad passage över blod-hjärnbarriären. Baserat på vår forskning har ett företag grundats (NeuroVive) som har som mål att föra mitokondrieskyddande läkemedel till olika patientgrupper.

SOTP-Analys av NeuroVives projektportfölj

LäkemedelskandidatIndikation LanseringårEj riskvägt SOTP/AktieRiskvägt SOTP/AktieNuvärde SOTP/Aktie
CicloMulsionReperfusionsskada vid PCI2019 (2017)197 kr43,5 kr27,1
CicloMulsionOrgansvikt vid hjärtinfarkt202017 kr2,4 kr1,5
CicloMulsionAkut njurskada vid kirurgi2020169 kr24,2 kr15,1
NeuroSTATSvår till medelsvår TBI2020277 kr39,6 kr24,7
NVP014Stroke2023142 kr3,5 kr1,6
OCB-030 (NVP018)Kronisk Hepatit B20221 043 kr90,7 kr45,8
NVP015Energireglering (Barn)202313 kr0,5 kr0,2
ToxPhosDiagnostik2018 (2017)5 kr4,0 kr3,1
NVP019Nästa generation2020-Ej kalkylerad
Total Summa  1 862 kr209 kr119,1 kr

 

Projektportfölj.

 

Läs även övriga delar i vår analysserie av NeuroVive:

NeuroVive i fokus – del 2: Internationella samarbeten och avtal
NeuroVive i fokus – del 3: CicloMulsion för hjärtinfarktspatienter
NeuroVive i fokus – del 4: CicloMulsion för organskydd
NeuroVive i fokus – del 5: NeuroSTAT® för behandling av TBI

 

BioStock_800Intresserad av kommande artiklar, analyser, intervjuer och nyhetsbrev från BioStock? Anmäl din e-postadress längst ner på denna sida så får du nya publiceringar direkt i din inbox när de publiceras. Följ oss även på Twitter och Facebook. Läs även vårt senaste nyhetsbrev här: Nyhetsbrev #11