I dagens söndagsintervju med Martin Waleij, vd i lundabaserade BrainCool, tar BioStock temperaturen på bolaget som utvecklar metoder och utrustning för medicinsk kylning.

Kan du berätta lite om bakgrunden till att BrainCool bildades?
– Bolaget noterades 7 maj 2014 efter att ha bedrivit ett forskningsprojekt inom hjärnkylning med Neurologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus och skapat en första klinisk evidens med University of Edinburgh med en prototypprodukt. Detta blev inträdet till EuroHYP som är ett konsortium för att bedriva en klinisk studie för kylning av strokepatienter.

– EuroHYP-1-studien är en paneuropeisk, öppen, randomiserad, fas III-studie med finansiering om 19 miljoner euro från EU, som kommer att bedöma nyttan av terapeutisk kylning hos vuxna patienter med akut ischemisk stroke. Förutom effekt och säkerhet, kommer de ekonomiska konsekvenserna av terapeutisk hypotermi också utvärderas.

– EuroHYP-konsortiet sammanför bland mycket annat Europas ledande expertis inom statistisk design och analys, terapeutisk hypotermi, europeiska patient- och familjestödgrupper samt små och medelstora företag. Att BrainCool finns representerat i detta sammanhang är förstås viktigt för oss, det är en värdemätare på innovationshöjden i våra produkter och den nytta de kan komma att erbjuda för stora patientgrupper.

Braincool_ISO_framifrån_medium

Produkt från BrainCool

Vilka är era affärsområden och kan du säga något om era produkter?
– Bolaget har vidareutvecklats under det första verksamhetsåret med fokus på tre affärsområden. BrainCool Stroke – för medverkan i EuroHYP, som jag nämnde inledningsvis. Sedan har vi BrainCool Hjärtstopp – en etablerad marknad för kylning av patienter med hjärtstopp vilket har en årlig försäljning om över 1 miljard med hög tillväxt, och där vi ser att vi har ett antal Unique Selling Points mot övriga produkter på marknaden. Slutligen har vi en produkt för att motverka Oral Mukosit, en allvarlig biverkan av cancer. Denna onkologianpassade innovation kallar vi Cooral System. Bolaget har byggt en teknologiplattform som skall möjliggöra utvärdering av andra FoU-områden inom medicinsk kylning med samarbetspartners, men huvudfokus för oss är att under 2015 ta samtliga tre områden till marknaden.

Hur ser du på era befintliga eller framtida produkters marknadspotential på några års sikt?
– Externa marknadsanalyser visar en marknadspotential om 3 miljarder USD för stroke respektive hjärtstopp. Vår egen riskreducerade värdering av marknaden inom onkologi visar med en konservativ bedömning en årlig marknad om 1 miljard USD. För hjärtstopp finns redan en etablerad marknad med årlig försäljning över 150 miljoner USD med mycket hög tillväxt.

Vilken är den främsta styrkan i er affärsstrategi?
– Vi har starka synergier inom utveckling och klinik för nya områden och ett starkt stöd från ledande forskare inom området. För ett bolag med vår storlek anser vi oss även vara starka inom regulatoriska godkännanden inom Europa, Japan och USA i kombination med en erfaren affärsutveckling. Med regulatoriska godkännanden avser jag det faktum att ett lands läkemedelsmyndighet måste lämna ett godkännande innan produkten kan erhålla marknadstillstånd.

Vad ser du som de största utmaningarna och riskerna för ert bolag?
– Vi går in på marknader med globala etablerade företag som konkurrenter, vilket i sig är en utmaning. Regulatoriska processer i USA och Japan, som för bolaget är intressanta marknader, har en inneboende risk men dessa innebär i vårt fall snarare en
försening än ett stopp, och eftersom vi redan gjort den resan en gång hoppas vi att det kommer gå smidigt.

Vilka är era viktigaste konkurrenter?
– Tre internationella aktörer har drivit marknaden inom hjärnkylning för hjärtstopp, Phillips Healthcare, BARD och Asahi Kasei (AK). Det sistnämnda är ett japanskt storbolag med över 35 000 anställda som ligger på Japans A-lista. De har redan köpt upp ett bolag som ingår i EuroHYP-studien (Zoll) för vilket de betalade 2,1 miljarder USD. Asahi Kasei/Zoll har nu även köpt upp Philips Temperature Management i November 2014. Sedan kan alltså även nämnas BARD som också tidigare har köpt upp ett av bolagen i EuroHYP-studien (Medivance). Kostnaden för denna affär landade på 250 MUSD. Inom stroke är det ovan nämnda bolag samt ett Israeliskt bolag, Mennen Medical, som är våra konkurrenter. Inom Oral Mukosit ser vi att is är den metod som har främst klinisk evidens, men som ej är en reell konkurrent pga dess uppenbara svårigheter att implementera, samt läkemedlet Kepivance från det svenska bolaget SOBI, Swedish Orphan Biovitrum.

Vad motiverar dig personligen främst i ditt arbete?
– Affärsutveckling är en stark drivkraft för mig i mitt arbete. Att driva en idé hela vägen till färdig produkt för att skapa lösningar för patientnyttan, vilket i sin tur leder till bra affärer, det är starkt motiverande. Men jag vill även framhålla möjligheten att skapa synergieffekter mellan å ena sidan det lilla utvecklingsbolaget, och globala hälsovårdsbolag å andra sidan.

Klicka på sida 2 för att fortsätta