NV118, NV189 och NV241. Dessa gåtfulla beteckningar är nog obekanta för de allra flesta, även för aktieägarna i NeuroVive pharmaceutical. Ändå är de resultatet av forskningsinnovation i absolut världsklass. Därtill har de helt nyligen namngetts publikt.

När NeuroVive och brittiska Brittiska Mitopharm Limited, ett dotterbolag till Selcia Holdings Limited, år 2012 meddelade att man tillsammans utvecklat tre läkemedelskandidater vilka kan öka den mitokondriella energiproduktionen i cellen, rönte man stor uppmärksamhet inom forskningsvärlden.

NeuroVive prisades också senare för sina rön vid den internationella forskningskonferensen Mitochondrial Medicine i Pittsburgh, USA 2014. Ett konferensbidrag med vetenskapliga data som låg till grund för utvecklingen av företagets energireglerare (NVP015) blev utvalt som muntlig presentation och vann andra pris i konkurrens med över 120 deltagande bidrag. Forskaren Johannes Ehinger mottog det prestigefulla priset, vilket också renderade ett pm från bolaget.

Johannes-Ehinger_LKC0884Den 23 april 2015 kommer återigen NeuroVive presentera sin forskning inom energireglering, denna gång på MiPschool 2015 i London. Titeln på föredraget som återigen kommer hållas av läkaren och forskaren Ehinger bär titeln: “Cell-permeable mitochondrial complex II substrates – a new compound class for treatment of complex I-linked mitochondrial disease”.

Eventet MiPschool arrangeras av Consortium for Mitochondrial Research, Mitochondrial Physiology Society och University College of London. Detta är ett ypperligt tillfälle för NeuroVive att återigen presentera sina rön inför den samlade forskningseliten.

De potentiella kliniska tillämpningarna för de nya läkemedelskandidaterna sträcker sig över ett stort antal sjukdomstillstånd med bristande energiproduktion och kan enligt NeuroVive även komma att användas för större sjukdomsgrupper inom området mitokondriell medicin. En mycket ambitiös och omfattande patentansökan har registrerats där man mutat in ett sextiotal sjukdomstillstånd som idag helt saknar, eller erbjuder gravt underdimensionerade och otillräckliga behandlingsalternativ. Kostnaderna för samhället och lidandet för den enskilde patienten är enormt och behovet av fungerande läkemedel är påkallat av flera patientorganisationer såväl som av vårdens företrädare.

Många av dessa sjukdomar kan därför erhålla särläkemedelsstatus med snabbare väg till marknadsgodkännande och detta kan ge NeuroVive flerårig exklusivitet på de största marknaderna, förutsatt att forskningen framöver kan leverera fler positiva resultat. Åter andra sjukdomar som patentansökan omfattar tillhör också de mest kända, som exempelvis Parkinsons, Alzheimers och Huntingtons sjukdomar.

Att så många medicinska tillstånd har potential att adresseras av NeuroVives läkemedelskandidater inom mitokondriell energireglering på cellnivå, beror på något så trivialt som att dysfunktion i mitokondriefunktion är helt avgörande för att cellerna ska kunna reglera energi på rätt sätt. Mitokondrien brukar kallas cellens kraftverk, och fungerar inte dessa processer på rätt sätt löper patienten risk att utveckla någon av de otaliga sjukdomar som är associerad med mitokondriell dysfunktion. Utöver detta är mitokondrierna, som återfinns i alla celler, viktiga för att vi överhuvudtaget skall kunna leva ett normalt liv och utföra de enklaste energikrävande sysslor.

Därför har NeuroVive som mål att inte enbart generera läkemedel både för en rad relativt ovanliga sjukdomar hos barn med särläkemedelsstatus, utan även för stora patientgrupper där kroppen har nytta av extra energiproduktion, till exempel vid utdragen kirurgi, intensivvård med mera. Förutom att utveckla substanserna som traditionella läkemedel har bolaget speficikt påtalat att det kan finnas möjlighet att ta fram produkter som kosttillskott och specifika nutritionsprodukter vid sjukdom.

Det är av denna anledning som NV118, NV189 och NV241 är så intressanta. De kan komma att bli vägledande inom ett alltmer uppmärksammat forskningsområde inom läkemedelsutveckling där NeuroVive i och med samarbetet med Mitopharm har intagit en både tacksam och framskjuten position.

Med tanke på att NeuroVive ännu inte har meddelat exakt vilka sjukdomar som man kan komma att adressera, avstår NeuroStock från att räkna på något specifikt högre marknadsvärde till dessa tre läkemedelskandidater. Att kostnaden per behandling är mycket hög för någon av de i patentansökan registerade sjukdomstillstånden, vilket brukligt är hos sjukdomar som klassats med särläkemedelsstatus, står dock helt klart.

Länkar:

Forskaren Johannes Ehingers abstract till MiP, London (2015)

Nyheten att NeuroVive blivit prisbelönt för sin forskning (2014)

Nyheten om forskningsgenombrott med Selcia/Mitopharm (2012):

NeuroVives patentansökan

BioStock_800Missa inte kommande publiceringar om de bolag som BioStock bevakar. Anmäl din e-postadress längs ner på denna sida så kommer samtliga nya artiklar och analyser direkt till inkorgen så snart de publiceras. Följ oss även på Twitter och Facebook!