NeuroStock var närvarande på Sedermeradagen i Lund där vi träffade Sanionas vd Jørgen Drejer efter den företagspresentation han och ledningskollegan Thomas Feldthus höll inför en fullsatt hörsal. Vi utlovade en intervju, men tidsbrist gjorde att det inte hanns med igår. I gengäld har vi idag möjlighet att publicera en exklusiv och betydligt längre intervju med Jørgen Drejer, vd i Saniona. 

Mellan tummen och pekfingret, hur mycket pengar finns investerade i Sanionas samtliga program som ni fick ta över från NeuroSearch, och hur mycket har era nuvarande partners satsat i era gemensamma program?
– Som vi skrev i vårt prospekt ligger det mellan två till tre miljarder kronor i projekt, teknologier med mera; material som vi övertog från NeuroSearch. Jag kan inte ge en summa på de samlade investeringar som Janssen, Ataxion och Pfizer gjort i våra samarbetsprojekt innan Saniona skapades, men under de senaste åren har de satsat i storleksordningen 40 miljoner kronor.

Hur ser du på att Saniona har dessa stora värden i bolaget men ändå har ett så pass lågt börsvärde? Ångrar ni att ni gick ut så försiktigt i samband med noteringen?
– Vi är glada att så många Saniona-investerare haft en riktigt bra resa med oss såhär långt. Den värdering som vi satte i samband med listningen var låg om man ser till uppsidespotentialen i våra projekt. Samtidigt ska man tänka på att bolaget var nytt på marknaden vid tidpunkten, och därmed fanns också en större osäkerhet än i dag.

Ni har talat om att en flytt till Small Cap är målet för er. Varför är det viktigt för er att listas på Nasdaq?
– Det är viktigt för oss att få tillgång till en större marknad, med möjligheter att finansiera stora strategiska beslut när så krävs. Det är också mycket viktigt för oss att få fler professionella investerare som har specialkunskaper inom vårt område, och även bättre täckning när det kommer till analyser för professionella värderingar av vår aktie.

Vad är planerna för ert schizofreniprojekt. Vill ni hitta en ny partner istället för Janssen, och hur ser du på de möjligheterna?
– Vårt schizofreniprojekt, som vi idag äger alla rättigheterna till, är nog ett av de största forskningsprojekt som vi någonsin varit iblandade i som yrkesverksamma. Vi har tagit fram nästan 2000 substanser i projektet inom 40 kemiplattformar för att till slut hitta de optimala läkemedelskandidaterna. Vi bedömer möjligheterna som riktigt goda att hitta en partner, en process som förstås tar mer än ett fåtal månader. Vi fortsätter med projektarbetet inom Saniona tillsammans med akademiska partners och skapar ett allt solidare program på detta sätt.

Intervjun fortsätter på nästa sida. Klicka på fliken nere till höger.

1 2 3