GästskribentenBioStock har lanserat en gästblogg där DU kan få din artikel publicerad. Har du djupa kunskaper om ett specifikt bolag som du vill lyfta fram? Har du en genomarbetad analys som du vill publicera och dela med våra läsare? Har du ett ämne inom biotechsfären som du särskilt vill belysa? Då är du välkommen att skicka in ditt manuskript till BioStock.

Vi har följande grundkriterier i urvalet av vilka texter som publiceras:
– Artikeln ska vara författad på svenska.
– Ämnet är svensk eller nordisk bioteknik i allmänhet, eller ett specifikt bolag inom biotech- eller medicintekniksektorn.
– Texten får inte innehålla konkreta  köp- eller säljråd av specifika bolag.
– Artikeln får inte länka till externt material utöver ett bolags officiella hemsida.
– Artikeln ska vara ny. Den får inte i stora delar tidigare varit publicerad.

BioStocks redaktion förbehåller sig rätten att redigera texten innan publicering. Redaktionen väljer även ut lämpligt bildmaterial till artikeln. Gästskribenten slutgodkänner den färdiga artikeln innan publicering.

BioStocks redaktion väljer ut artiklar för publicering. Det främsta urvalskriteriet bygger enbart på kvalitet, så ett genomarbetat  manuskript har en större chans till publicering.

Försök vara kortfattad, använd ett lättbegripligt språk och en tydlig disposition för att ytterligare öka chansen till publicering.

Publicering sker på BioStock.se under vinjetten Gästbloggen och skickas också till de som prenumererar på vårt nyhetsbrev. Publicering sker även via BioStocks Facebook- och Twitterkonton.

Manuskript skickas till gastskribenten@www.biostock.se. Vi återkopplar till skribenter vars alster följer anvisningarna ovan samt håller en hög professionell nivå.

BioStock_800Intresserad av kommande artiklar, analyser, intervjuer och nyhetsbrev från BioStock? Anmäl din e-postadress längst ner på denna sida så får du nya publiceringar direkt i din inbox när de publiceras. Följ oss även på Twitter och Facebook.