NYHETER

humandna

Kromosomfel ökar risken för Alzheimers sjukdom

Män som förlorat Y-kromosomen i en del av sina blodceller löper större risk att drabbas av Alzheimers sjukdom, förutom att de också löper större risk att dö av bl.a cancer. Det visar forskare vid Uppsala univer... LÄS MER!
cancerceller

Forskare kan ha hittat svaret på cancergåtan

Biologer har identifierat den specifika gen som orsakade evolutionen från en- till flercelliga organismer, vilket omkullkastar tidigare teorier om att flera gener samverkade i utvecklingen. Den aktuella genen, ... LÄS MER!

ANALYSER